I går togs de första sedimentproverna från havets botten i kustområdet vid Haparanda och Torneå.

Fältansvarig Martti Salminen och Joni Satokangas utgick från Prännärinniemestä vid Röyttä i Torneå och samlade under dagen in prover från såväl den finska som den svenska sidan.

- Det måste vara tillräckligt djup för att ta proverna nu, på grunt vatten är botten för frusen, säger Martti Salminen.

Artikelbild

| Joni Satokangas ser till att linan rullas ut i förväg.

De svenska proverna tas på två ställen i Skomakarfjärden.

Samma metod
Syftet med mätningarna är att kartlägga miljöfarliga ämnen som organiska miljögifter och tungmetaller, så som krom, kvicksilver, PCB, dioxiner, furaner och tributyltenn-föreningar.

Provtagningar ska ske på bottensediment och abborrar.

- Vi hoppas få en bra bild av miljögiftssituationen. Tidigare har sporadiska prover tagits. På svenska sidan senast år 2006 och i Finland mer sällan. Nytt den här gången är också att gemensamma metoder används, vilket gör resultaten jämförbara, säger Henrik Larsson, vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Artikelbild

| Joni Satokangas och Martti Salminen konstaterar att det kan krävas flera borrade hål innan en provtagning fungerar, då botten på vissa håll är alltför frusen.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland och kostnaden beräknas till nära 650 000 kronor. Delfinansiärer är svensk-finska gränsälvskommissionen, Lapplands ELY-central, länsstyrelsen och Outokumpu.

I projektet sammanställs information från tidigare med ny och mätningar sker från Haparanda till Simo.

Artikelbild

| Joni Satokangas och Martti Salminen utför fältarbete och samlar just nu in sedimentprover från skärgården i Haparanda och Torneå.

Analyseras
- Vi kommer att kunna se hur situationen förändrats. Allt som finns i vatten landar till slut i sedimenten. Att mäta i sedimenten är ett bra sätt, då ämnen koncentreras där, säger Eira Luokkanen, vid gränsälvskommissionen.

Projektet samkörs med recipientkontroller som verksamheter med betydande utsläpp till vatten regelbundet ska göra, det gör att kontrollpunkterna blir fler.

Artikelbild

| Runt 50 centimeter is är det som gäller i området säger Joni Satokangas.

- När vi samlat in sedimentproverna skickas de till laboratorium för analys, säger Martti Salminen.

Under sommaren kommer också abborrar att kontrolleras.

Artikelbild

| En liten bit från en frusen botten.

År 2013 beräknas rapporten med analysen över miljöläget i kustvattnet vara klar.