Enligt statistik som SVT tagit fram tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB, är Haparanda kommunen i Norrbotten, som med 16 658 i medianinkomst i månaden, tjänar minst i länet. Gällivare ligger i toppen med 21 800 kronor.

Sven Tornberg (C), kommunalråd i Haparanda, tror att det beror på flera saker. En anledning till att Haparanda står ut i statistiken kan vara för att invånarna som jobbar utomlands inte syns i den, statistiken blir därför inte “heltäckande” enligt honom.

– Vi har ett ganska stort antal som jobbar inom industrin i Torneå på olika industriföretag. Det rör sig om 100-tals personer som jobbar i finland och de räknas inte med i de här siffrorna, om man hade tagit med dem hade summan gått upp.

Utöver invånare som arbetar gränsöverskridande, tror han att det handlar om den höga åldern på invånarna i Haparanda samt hur arbetsmarknaden ser ut.

– Det hänger ihop med vår befolkning kultur. Det är en ganska stor andel som består av en äldre befolkning som har låga pensioner. Sen har det att göra med vår näringslivsstruktur, vi har mycket handel och där är det, i stor utsträckning, deltidsarbete.

Att Haparanda låg långt nere på inkomstskalan var ingenting som kom som en överraskning för kommunen, enligt Sven Tornberg. Han menar att den typ av statistik är något som de har sett under många år, bland annat från Kronofogden.

– Om man tittar på siffror så ser vi att Haparanda har en högre andel än andra kommuner med betalningsanmärkningar och det som kallas för överskuldsatthet.

Vad ska ni göra för att förbättra situationen?

– Det som vi jobbar med inom kommunen är att utveckla så att de som jobbar deltid inom handels eller besöksnäring ska ha möjlighet att jobba fler timmar.

Sven Tornberg tror att de, genom skapa fler anledningar att besöka staden, kan sprida ut besöksnäringen till mer än skollov, sommar och helger.

– Vi ser ju nu till att Cape East öppnar i december, det kommer vara ytterligare en besöksanledning till Haparanda. Kan man bredda det så att vi har fler besökare även under veckorna i form av konferenser och turister, ökar det behovet av personal inom de branscherna.