LÄS MER: 2018 blev ett svart år i trafiken

Man kan säga att 2018 var ett slags mellanår när det kommer till viltolyckor i Norrbotten. Totalt var det 1 801 olyckor på vägarna i länet, vilket är över 500 olyckor färre än 2017. Det är däremot nästan 400 olyckor fler än 2013, så någon trend går inte att utläsa.

1 021 olyckor var med ren, 392 med rådjur och 383 med älg. Sedan rapporterades det in tre olyckor med örn, en med björn och en med utter.

På järnvägarna i Norrbotten rapporterades 679 olyckor in.