Framtid i Jokkmokk är i dag näst starkaste parti. Gruppledaren Roland Boman lyfter fram sysselsättning för unga och miljön kring Luleälven som viktiga frågor.

– När det gäller Luleälven så är vi inte nöjda med att regeringen via lagstiftning försöker förbigå miljöåtgärder i älvfåran som kunde skapa tillväxt i Jokkmokk. Jag utesluter inte att vi, om vi kommer i någon form av maktposition, initierar en process där Jokkmokks kommun stämmer staten inför domstol för haveriet kring älven, säger Boman.

Moderaterna vill satsa på byarna.

– Centraliseringen, som vi klagar på på riksnivå, finns även här. Vi accepterar inte att det görs skillnad på medborgarnas rättigheter utan vill värna resurserna till landsbygden, säger gruppledaren Birgit Meier Thunborg.

Liberalerna villl förbättra tillgängligheten i allmänna lokaler för funktionshindrade.

– Det är en eftersatt bit. Vi vill också värna skolan. Man skär i budgeten och tar inte ansvaret på allvar. En tredje fråga är att vi tycker att kommunen ska öppna för att släppa ansvaret för verksamheter som campingen, vintermarknaden och turistbyrån till näringsidkare, säger Jonas Wiandt, gruppledare.

Socialdemokraterna har flest mandat i fullmäktige och styr kommunen tillsammans med Vänsterpartiet. Kommunalrådet Robert Bernhardsson slår fast att sysselsättningen är partiets huvudfråga.

– Vi är för en gruva, jobbar mycket för lokal tillväxt och vill förbättra förutsättningarna för att driva verksamhet här. Sedan vill vi också verka för att det byggs mer, säger han.

Kompanjonen Vänsterpartiet har ett starkt fokus på att livskvalitén i bygden ska höjas.

– Många väljer att bo här för att man uppskattar friluftslivet och naturen. Vi anser att strandskyddet sätter P för ofantligt många vackra lägen. Lagen är inte anpassad för en kommun som vår, med alla våra sjöar och marker. Det måste gå att öppna upp så att människor kan bo fint. Det skulle även locka till inflyttning. Vi vill också satsa på vandringsleder, skoterleder och ridvägar som underlättar för folk att ta sig ut, säger Viktor Segerström, gruppledare.

Två viktiga frågor för Sverigedemokraterna är barnomsorgen och skolan.

– Vi vill fokusera på att marknadsföra möjligheter till dagmammor, något som dagens ledning motverkar. I stället har vi stora barngrupper i förskolan. För att värna skolorna på landsbygden vill vi bland annat se ett bra samarbete med friskolan i Vuollerim och att skolan i Porjus blir kvar, även om vi förstår problemet med att få tag på behöriga lärare, säger Denise Magnusson, partiets förstanamn i valet.

Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har ännu inte presenterat någon lista. De två förstnämnda är osäkra på om de får fram några kandidater medan Miljöpartiets lista fastställs 22 maj.

– Vi anser att Jokkmokk klarar sig bättre utan en gruva som med begränsad livslängd sätter stora värden på spel för tid och evighet. I stället vill vi stärka besöksnäringen, samiska näringar och kreativa näringar som film, musik och litteratur, säger Henrik Blind, gruppledare.

För Samernas väls åsikter, se annan artikel.