Kommunen tuffar på mot målsättningen att växa till 30 000 invånare år 2025.

Fastighetsägare och finansiärer har en avgörande roll i Bodens framtid, men kommunen sitter på nyckelrollen. Den här veckan tog kommunstyrelsens arbetsutskott en rad strategiskt viktiga beslut om bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer för det fortsatt arbetet med översiktsplanen.

LÄS MER: Så vill kommunen utveckla Boden - område för område

Artikelbild

| BYGGER PÅ. Kommunen lanserar idén om att bygga ett 90-tal lägenheter på Coop och ett par nya glasade byggnader med butiker.

Men det kanske mest spännande är centrumvisionen där kommunens förslag och idéer innebär att nya bostäder växer upp som svampar ur jorden. Visionen ger plats för sammanlagt cirka 1 400 nya bostäder. Men även ett nytt kulturhus och en nästan helt ny stadsdel, Rörviksstaden. Här river man och bygger nytt och skissar på lägenhetsbyggen ovanpå både Coop och Systembolaget.

– Hela centrumvisionen är ett diskussionsunderlag för vad man skulle kunna göra för att utveckla centralt belägna bostäder, säger Inge Andersson.

Hans tre nyckelord för stadskärnan är puls, gemytlig och nära.

– Överhuvudtaget ligger Boden nära till det mesta. Men om vi inte får fram nya bostäder får vi ingen befolkningsökning. Då väljer människorna att bosätta sig någon annanstans. Luleå har planer på mycket byggande, så nu går tåget.

Artikelbild

| RÖRVIKSSTADEN. Ett nytt namn på ett nytt bostadsområde med cirka 340 nya lägenheter, 125 kedjehus och 7 villatomter. Områdets största attraktionskraft är närheten till vatten och strandpromenaden. Kommunen vill anlägga ett parkliknande aktivitets stråk i området med anslutande torg.

Men varför planera för nya lokaler för handel när det finns tomma?

– Det är ungefär som med bostäder att man ska ha lite för mycket för om man inte har något tomt att erbjuda då kommer ingen att fråga heller. Det är inte dumt att ha beredskap, säger Inge Andersson och fortsätter:

– Vi har ambitionen att skapa en trivsam småstad för vi tror inte vi kan konkurrera med stora köpcentrum. Men vi är säkra på att vi kan konkurrera som stadskärna och kan skapa en miljö så att det blir puls i stan. Därför gör vi en extra satsning från och med nästa sommar med mer kultur i centrum för att bidra till det.

Genomgående i visionen finns förslag på boende nära vatten i Rörviksstaden och på Killingholmen, på Tjärnbacken mot Bodån och i ett stenkast från centrum med utsikt över Kvarnängen.

Ett annat nytt bostadsområd ligger där OK finns idag. Inge Andersson förklarar att OK har önskemål om att flytta närmare 97:an.

– Man ska komma ihåg att det här är ett diskussionsunderlag. Det är inget som säger att det ska bli exakt så där. Det är spännande tankar att försöka bryta och bända i. Till exempel har vi skissat på att man bygger lägenheter på Coop. Vi äger ju inte fastigheten, men vi har ändå tagit med den idén och vi har talat med dem så att de vet att vi presenterar det här.

Men nytt kulturhus, glasade nya hus för handel och punkthus vid ån, har ni fått storhetsvansinne?

– Nej, det tror jag inte, men om man inte vågar tänka utöver det vanliga då blir det ingenting gjort heller. Man måste våga vara visionär. Klart att folk kanske höjer på ögonbrynen över ett kulturhus i stadshusparken, men om man inte siktar mot molnen når man ingenstans, säger Inge Andersson.

Han tillägger att de ska ha öppet stadshus 17 oktober och medborgardialog nästa år. Då blir tillfälle att möta bodensarna och diskutera centrumvisionen.

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram är också klart och ska upp till fullmäktig. Det bygger på de framtidsbehov kommunen ser och utgör liksom centrumvisionen ett underlag för fördjupning av översiktsplanen och nya detaljplaner, som kommer bestämma var och hur man får bygga.

– Hör du vad det händer saker i Boden, säger Inge Andersson.

LÄS MER: Så vill kommunen utveckla Boden - område för område