GÄLLIVARE

Efter sommaren kommer Svevia att påbörja uppdraget att utföra förbättrande förstärkningsåtgärder.Projektet är uppdelat i två etapper och omfattar både urgrävning av vägen, förstärkning med armering och nytt bärlager samt ny asfalt.

– Vi vill undvika att störa semestertrafiken upp till Tornedalen och kommer därför att påbörja de större åtgärderna först efter sommaren. Vägen går genom glesbygd men alla berörda boende på sträckan kommer att informeras innan vi sätter igång, säger arbetschef Robert Nyhlén.

Projektet som utförs i två etapper ska vara avslutat i september 2020. Kontraktet är värt cirka 50 miljoner kronor.