Det var av en slump och med stor förvåning som forskargruppen upptäckte osmium i kärlväxter, snö och lavar i Haparanda.

- Osmiumtetroxid är den farligaste gasformiga förening som finns och den kommer från Outokumpu, säger Frauke Ecke, docent i landskapsekologi, vid Luleå tekniska universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hur vet ni att den härrör från Outokumpu?
- Vi utförde isotopanalyser, som fungerar lite som ett fingeravtryck, säger Emma Engström, doktor i analytisk kemi vid ALS Scandinava AB i Luleå.

Artikelbild

| Stålskrot kommer i stora lastbilar till industriområdet och blir till nytt stål.

Upptäckten resulterade i en rapport till länsstyrelsen.

Forskargruppen tog också kontakt med Outokumpu, som sade sig vara ovetande om utsläppen.

Därefter inledde forskarna insamling av sorkar.

- Sorkar är tacksamma då vi vet att de rört sig maximalt två till tre kilometer och de är viktiga för hela näringskedjan. Osmium finns i sorkar från Haparanda men inte från andra ställen, det är en fingervisning om vad som sker i området, säger Frauke Ecke.

Artikelbild

Sammanlagt 22 sorkar har undersökts.

- Tidigare har man trott att osmium enbart påverkar huden, luftvägarna och ögonen. Men vi har påvisat att osmium upptas och ackumuleras i olika organ. Vi fann osmium i lever, muskler, skinn och de högsta halterna fanns i njurarna. Det är alarmerande. Det är ytterst angeläget att studera potentiella miljö- och hälsoeffekter av osmiumutsläppet vidare och även utsläppen av krom och nickel, säger Frauke Ecke.

Artikelbild

| Bilden av Outokumpu så som de vill bli betraktade; vindsnurror står för energiförsörjning och återvinningsgraden är hög. Samtidigt vill de öka produktionen och utsläppen och nu står det klart att världens giftigaste gas också kommer härifrån. FOTO: Linda Danhall

Inga forskningsanslag
Men trots upptäckten som kullkastar tidigare rön, finns inget intresse för att finansiera vidare forskning.

Upptäcktens vetenskapliga rapport blev klar nu i år.

Artikelbild

| Bilden av Outokumpu så som de vill bli betraktade; vindsnurror står för energiförsörjning och återvinningsgraden är hög. Samtidigt vill de öka produktionen och utsläppen och nu står det klart att världens giftigaste gas också kommer härifrån. FOTO: Linda Danhall

- Länsstyrelsen var inte intresserad av att gå vidare, säger Frauke Ecke.

Det låter konstigt?
- Det håller vi fullständigt med om, vi behöver studera osmium i

Artikelbild

| Bilden av Outokumpu så som de vill bli betraktade; vindsnurror står för energiförsörjning och återvinningsgraden är hög. Samtidigt vill de öka produktionen och utsläppen och nu står det klart att världens giftigaste gas också kommer härifrån. FOTO: Linda Danhall

näringskedjan. Hänglav i Riekkola har extremt höga halter osmium och lav är basföda för sorkarna som i sin tur är basföda för många andra djur, säger Frauke Ecke.

Forskarna har sett att speciellt unga sorkar har mycket osmium i sig. Just nu arbetar de efter hypotesen att osmium ges vidare till ungarna genom modersmjölken.

Artikelbild

- Internationella studier visar att arbetare som kommer i kontakt med osmium har ökad risk för luftvägssjukdomar och ganska allvarliga hudsjukdomar, säger Frauke Ecke.

Resurserna räcker inte till
Frauke Ecke hänvisar till en miljömedicinsk utredning som genomförts av Umeå universitet och som bekostades av länsstyrelsen:

- I denna är de försiktiga i sina uttalanden och det förstår jag. De arbetade med dataregister över dödlighet. Om man ser högre dödlighet har det gått väldigt långt, effekter kan synas på lägre nivå, men några empiriska undersökningar på det har inte gjorts. Vad gäller dödlighet i andningsorganens sjukdomar hos kvinnor, är frekvensen högre i Haparanda än i Norrbotten och i Sverige. Kopplingen till exempelvis osmium är i dagsläget oklart.

Osmium används i sjukvården för att fräta bort brosk i vävnader, det visar att det är ett kraftigt ämne.

Nu arbetar forskargruppen med ideella krafter.

- Våra resurser räcker inte. Det här borde utredas före en produktionsökning. Jag hoppas att någon vaknar till. Vi behöver se över samlingseffekterna av alla utsläpp. Hade någonting liknande Haparanda, setts i Stockholmstrakterna hade det blivit ett stort rabalder, det hade aldrig bara fått vara, säger Frauke Ecke.

"Oroväckande" och "viss oro"
Ilja Rodushkin, professor i analytisk kemi samt laboratoriechef vid ALS i Luleå, säger att osmiumfynden i sorkarnas njurar är "oroväckande".

- Vad som behöver göras är att noggrant undersöka hur detta påverkar människan, inleda en detaljerad studie över frekvensen på sjukdomar med ett referensområde åtminstone några hundra kilometer från Haparanda, osmium påverkar långt, säger Ilja Rodushkin.

Nu är det känt att den giftiga gasen finns i näringskedjan - men inte hur den påverkar oss.

-Det bästa vore om Outokumpu investerade i rening som tar bort osmiumtetroxid från rökgaserna, säger Emma Engström som konstaterar att bevisbördan om skadligheten ligger hos forskningen.

 Har du frågor om NSD:s granskning av Outokumpu? 
Ställ dina frågor direkt till reportrarna genom att skriva en kommentar eller mejla webben@nsd.se