Bolaget Folkets energihus har haft minst sagt höga planer för byggnationen på den gamla Folkets hus-tomten, kvarteret katten i centrala Luleå. Första budet var 44 våningar. Många var skeptiska för vad ett sådant högt hus skulle göra för stadsbilden i Luleå. Efter att politikerna har sagt sitt krympte det till 15 våningar.

Arbetet har sedan fortskridit och nu finns bland annat en så kallad volymmodell på stadsbyggnadskontoret. På modellen har husets volym lagts in, men den visar inte hur huset ska formgivas. Modellen är ett arbetsmaterial för att bedöma vad en byggnad gör för omgivningarna.

Uppenbart på modellen är att huset sticker upp högt jämfört med andra husen i kvarteret som är mellan två våningar och fyra våningar höga.

Artikelbild

| Henrik Sjöberg, stadsarkitekt Luleå kommun, och planarkitekt, Johan Eriksson, tittar på modellen av Luleå centrum. På modellen syns det pågående bygget på kvarteret hunden, vid sidan om det ligger det planerade höghuset som Folkets energihus vill bygga.FOTO: Pär Bäckström

"En speciell tomt"
Henrik Sjöberg, stadsarkitekt vid Luleå kommun, säger att det stadsbyggnadskontoret har att ta hänsyn till är vad som är en lämplig exploatering och tomtens förutsättningar.

- Jag uppskattar att det görs något annorlunda och att det byggs på ödetomten mitt i staden. Men det här är en speciell tomt med låg bebyggelse omkring och ett höghus här är inte i balans med omgivningarna. För kvarteret hunden var det ett helt kvarter som bebyggdes, säger han.

Lyckat i gles bebyggelse
Det ska inte tolkas som om stadsbyggnadskontoret är emot hög bebyggelse, poängterar Sjöberg.

- Höghusbyggen som är lyckade ligger ofta i väldigt gles bebyggelse omkring eller öppna platser. Som vårt stadshus som har hela stadsparken i förgrunden.

Artikelbild

| Henrik Sjöberg, stadsarkitekt Luleå kommun, och planarkitekt, Johan Eriksson, tittar på modellen av Luleå centrum. På modellen syns det pågående bygget på kvarteret hunden, vid sidan om det ligger det planerade höghuset som Folkets energihus vill bygga.FOTO: Pär Bäckström

Folkets energihus har anlitat MAF som konsult för att upprätta ett förslag till detaljplan för kvarteret katten.

När det är klart ska stadsbyggnadskontoret ta ställning till det. Sedan blir det samråd och efter det ska politikerna i byggnadsnämnden och kommunfullmäktige ta beslut om hur det blir.

Siktar mot 15 våningar
Mats Jakobsson, arkitekt på MAF och vd i Folkets energihus är förhoppningsfull.

- Projektet börjar ta form. Även om det går sakta så har ju politikerna sagt att de tror på det projektet och inget har förändrats i det vad jag vet. Vi siktar mot 15 våningar, det är det huset vi ritar på. Den dagen detaljplanen ska ut på samråd är det ett fall framåt, men man ska inte ropa hej, säger han.