Under fredagsmorgonen kom rapporten om att ytterligare fyra personer smittats av harpest. Som PT tidigare berättat har samtliga sjukdomsfall kommit från Piteå, specifikt Hortlax-området och de södra delarna av kommunen.

Men nu börjar rapporter om insjuknanden komma från de norra delarna av Piteå. Enligt smittskyddsläkaren Anders Nystedt har ett fall från Altersbruk kommit till sjukvårdens kännedom.

– Mina spådomar har hittills varit rätt, kristallkulan fungerar fortfarande. Det brukar bete sig så här att det startar på ett ställe och sedan sprider sig, säger Anders Nystedt.

Totalt rör det sig alltså om tio inrapporterade fall av människor som smittats av harpest i Norrbotten, och samtliga fallen är från Piteå. Enligt Anders Nystedt kan antalet fall fortsätta eskalera.

– Det tror jag, det vore konstigt annars. Och som sagt, jag tror att det kommer fall längre norrifrån än Piteå.

Smittskyddsenheten kommer inom kort att kunna presentera dagsfärsk statistik som håller koll på harpesten. Huruvida statistiken kommer beröra hela länet eller kommunvis är oklart.