I oktober 1943 var stora delar av Sveriges grannländer ockuperade. I Boden ökade oron kring en tänkbar ockupation. Boden var speciellt utsatt eftersom staden ligger i en knutpunkt för järnvägen som användes för att transportera material och soldater genom Sverige till Norge. Den ökade närvaron av okända krafter och den oron som flöjde med gjorde att dåtidens stadsborgmästare Nils Collin tog beslut att säkra viktiga dokument om en ockupation skulle bli ett faktum.

– Jag kan förstå dåvarande kommunledningen för risken fanns ju att Boden kunde bli invaderat. Finland och Norge var ju redan det och tågen stannade i Boden som var en stor järnvägsknut. Det är klart man funderade vad som skulle hända om det blev så.

Anledningen att kommundokumenten skickades till Arjeplogs kyrka var enkel men genial.

Artikelbild

| Bodens järnvägstation som inte förändrats så mycket under årens lopp.

– Ja, det fanns ju ingen järnväg dit som i Boden och det var ett kallt och säkert ställe.Kyrkan ansågs som en säker och bra förvaring. Ingen skulle bry sig om Arjeplog, säger Eivy Blomdahl, fullmäktigeordförande.

Torins foto AB fick uppdraget att fotografera dokumenten som skickades iväg trots att det då fanns en nästan ointaglig fästning i Boden.

– Det var på grund av rädsla för den fuktiga berggrunden som annars skulle förstöra fotonegativen, säger Eivy Blomdahl.

I veckan åkte hon, kommunalrådet Inge Andersson och kommunarkivarien Ginger karström för att hämta hem dokumenten.

Artikelbild

| En gåva i form av en borg i silver delades ut till kyrkoherden Margareta Andersson av Inge Andersson och Eivy Blomdahl.

Frågan är varför det tagit så länge som 75 år för att få reda på var dokumenten tagit vägen.

– Ja, det glömdes väl bort. Det var en anställd på ekonomikontoret som tittade i ett bankfack och hittade den här nyckeln. Det fanns en lapp att skrinet skulle finnas i Arjeplogs kyrka. Våran kommunarkivarie nappade på det direkt och letade i sina arkiv och hittade en hel del dokument. Sedan togs en kontakt med Arjeplogs kyrka.

– Församlingspersonalen hittade skrinet som vi kunde åka och hämta och avsluta ärendet, säger Eivy Blomdahl.

Det var kommunalrådet Inge Andersson som fick äran att öppna den plåtgröna lådan vid en cermoni. Lådan visade sig innehålla väl inslagna microfilmer med firmaregister, fastighetsregister och tomtkartor.

– Vi pratade under hemresan om just innehållet, men det kanske var viktigt att veta vem som ägde om kriget bröt ut tills det blev fred igen, säger Eivy Blomdahl.

Sällskapet från Boden åt även lunch tillsammans med Arjeplogs kyrkas representanter och Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt.

Bodens kommun överlämnande också en gåva för att Arjeplog hade förvarat de kommunala handlingarna. Det är den lokala konsthantverkaren Nicklas Johansson (Bjarkatrollir) som fått uppdraget att ta fram en borg i silver med en öppen vindbry som står på en platta av trä och sten.

– Symboliken med konstverket är att vår vänskap med Arjeplogs kommun. Träet är också format som en karta av Bodens kommun och stenarna är alla lokala, säger Eivy Blomdahl.