I norra Sverige har arbetsgivarna störst behov av arbetskraft. Under hela 2019 har bemanningsföretaget Manpowers återkommande arbetsmarknadsbarometer legat på rekordhöga nivåer, och läget inför fjärde kvartalet är inte annorlunda. Även i Stockholms- och Uppsalaregionen är tongångarna optimistiska.

Däremot är regionen Mellansverige, Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, inte lika hett längre. Likadant ser det ut i Västsverige där trenden pekar nedåt.

"Detta kan kopplas samman med inbromsningen i tillverkningsindustrin, som är av stor betydelse för jobbtillväxten i regionen", skriver Manpowers vd Mikael Jansson i en kommentar.

Men trots den spretiga bilden är det fler arbetsgivare som planerar för att anställa än tvärtom i samtliga regioner i Sverige. Bland olika branscher pekar undersökningen på positiva jobbprognoser i alla utom i handeln.