KRÖNIKA Sverige hör till de länder i världen som har absolut högst valdeltagande. Men det finns områden i Sverige som avviker från mönstret.

Ett exempel är bostadsområdet Örnäset i Luleå.

I valet 2014 röstade 85,3 procent av alla röstberättigade lulebor i kommunfullmäktigevalet. I de två valdistrikten på Örnäset var siffran dock bara 75,2 procent.

Det betyder att det skiljer mer än femton procentenheter jämfört med valdistriktet Lulsundet-Hällbacken där valdeltagandet var som högst i Luleå – hela 90,5 procent.

Detta följer ett mönster som vi kan se i alla delar av Sverige. De socioekonomiska faktorerna påverkar hur många som röstar.

Områden med relativt goda socioekonomiska förhållanden, som Lulsundet-Hällbacken, har högt valdeltagande. Stadsdelar med större andel låginkomsttagare, som Örnäset, har lägre andel röstande.

Från demokratisk synpunkt är det en oroande klyfta.

Faran är att frågor som är viktiga för låginkomsttagare, arbetslösa och långtidssjuka hamnar på undantag. Det riskerar att bli mer diskussion om marginalskatten än villkoren i A-kassan och sjukförsäkringen.

Stora grupper kan bli mindre delaktiga och sämre representerade när de politiska besluten ska fattas.

Socialdemokraterna i Luleå har dock bestämt sig för att göra vad de kan för att locka fler Örnäsbor till valurnorna 2018.

Sedan årsskiftet hyr de en verksamhetslokal i Örnäsets centrum. I Swedbanks gamla lokal finns numera ett S-kontor (som är bemannat varje torsdag), mötesrum med tillgång till kök och lekhörna för medföljande barn.

”Vi vill öka vår närvaro på Örnäset och samtidigt agera motvikt till SD som etablerat sig i området”, berättar S-ombudsmannen Leif Mettävainio.

När jag besökte S-lokalen i torsdags ordnade Luleå Östra S-förening sopplunch.

Mustafa Tokalic, styrelseledamot i föreningen, hade kokat ihop en smarrig bosnisk kycklingsoppa och omkring 15 personer lät sig väl smaka.

”Varje vecka ordnar föreningen politiskt samtalscafé där riksdagsledamöter, kommunpolitiker eller andra deltar och svarar på frågor om politiken”, berättar Mettävainio.

Själv fick jag en pratstund med både regionrådet Anders Öberg och Carina Sammeli, barn- och utbildningsnämndens ordförande, som var två av flera politiker som fanns på plats under sopplunchen.

Förutom Luleå Östra S-förening använder flera andra S-grupper och organisationer lokalen regelbundet för sin verksamhet.

Till exempel kommer Skurholmens S-kvinnoklubb att ordna loppis i lokalen under ”Musikens dag” på Örnäset lördag 2 juni.

Den 9 september får vi svaret på vilken effekt S-initiativet och det ökade engagemanget på Örnäset har haft.

Det manar under alla omständigheter till efterföljd i andra delar av Norrbotten och Sverige.

Alla demokratiskt sinnade krafter bör göra allt vad de kan för att lyfta valdeltagandet och stärka relationen mellan väljare och valda.

Ett högt valdeltagande stärker demokratin och bidrar till en bättre representativitet i de politiska församlingarna. Ju fler som röstar desto starkare demokratisk legitimitet.