Mordet skedde den första mars i år, utanför huset i Sjulsmark där Ivar Alander bodde. Enligt vad som framkommit under förundersökningen och vid huvudförhandlingen i tingsrätten väntade han besök av offret och kommunicerade fram och tillbaka med honom. När offret anlände till gården stod 20-åringen gömd bakom en snödriva med ett gevär i händerna och sköt honom i huvudet från cirka 10 meters håll. Döden var omedelbar.

Därefter lastade han kroppen in i bagageutrymmet på offrets egen bil. Med den döde i bagaget körde Ivar Alander därefter in till centrala Piteå, hem till offrets bostad och hämtade bankdosa och dator som han sedan använde för att föra över 200 000 kronor till sitt eget konto.

20-åringen åkte sedan hem igen, fortfarande med den döda kroppen i bilen. Han bytte bil och åkte och hälsade på en kompis där han betalade av en skuld med målsägarens pengar. Under natten spelade han sedan för flera hundra tusen kronor på olika nätkasinon.

Artikelbild

| Den döda kroppen hittades i bagaget i den här bilen vid LF Arena.

Nästa dag körde han på nytt mordoffrets bil in till stan och parkerade fordonet vid LF Arena. Han gick sedan till skolan och greps först senare under eftermiddagen, då han anlänt till sitt extraknäck.

Allt detta menade tingsrätten tydde på ett målmedvetet och metodiskt handlande medan Alander själv hävdar förvirring och chock.

Tingsrätten dömde honom till 12,5 års fängelse.

Domen överklagades till hovrätten där Ivar Alander bytt försvarare till Carl-Oskar Morgåden.

Artikelbild

Försvaret å sin sida, menade att de två frågor hovrätten hade att ta ställning till var uppsåt och straffvärde.

Advokat Carl-Oskar Morgården pekade på att det även då det gäller uppsåt finns ett krav på bevisning utom rimligt tvivel och att åklagaren inte lyckats bevisa detta. Tvärtom radade han upp omständigheter som pekade i rakt motsatt riktning och menade att varken avsikts- eller likgiltighetsuppsåt fanns.

– Alander ska dömas för grov misshandel och grovt vållande till annans död, inte mord, och under alla omständigheter måste påföljden mildras, menade han.

Kammaråklagare Klara Dahlström var inte speciellt imponerade av försvarets påståenden. Klara Dahlström menade tvärtom att försvarets synpunkter handlade om rena efterhandskonstruktioner, att dådet var mycket väl planerat och förberett och att Alander hade alla möjligheter att agera annorlunda om det skulle varit så att han inte haft för avsikt att döda.

Hovrätten meddelar dom på fredagen. Hovrätten fastställer tingsrättens dom på 12,6 års fängelse. Hovrätten delar helt tingsrättens bedömning av 20-åringens skuld och dömer honom alltså för mord. Hovrätten anser som tingsrätten att utredningen visar att 20-åringen hade för avsikt att döda 46-åringen och att det saknas förmildrande omständigheter.

– Hovrätten har kommit fram till att 20-åringen riktat geväret mot huvudet på 46-åringen när skottet avlossades och att avsikten var att han skulle dö. I ett sådant fall är det fråga om mord, säger rättens ordförande hovrättspresident Erik Sundström.