I går berättade NSD om Östersunds desperata jakt för att springa om Luleå på upploppet.

En chans som dök upp när en privatperson överklagade miljöprövningsdelegationens klartecken för byggena.

Nervös väntan på beslutet
Nu väntar Luleå nervöst på vad utslaget ska bli från mark- och miljödomstolen.

Artikelbild

| Matz Engman, blivande vd för Luleå näringsliv, förstår inte hur en privatperson kan äventyra ett miljardprojekt.<_Bildtext Fotobyline>FOTO: Kurt Engström</_Bildtext Fotobyline>

Samtidigt växer en frustration över hur en enda privatperson kan äventyra ett sådant jätteprojekt.

I två år har Matz Engman i hemlighet jobbat för att ro detta jätteprojekt i land. Han har besökt jätteföretaget i USA (enligt NSD:s källor handlar det om Facebook) och har under hela resans gång följt den interna processen inifrån.

"Alla har godkänt detta"
- Därför vet jag också hur oerhört noga allt är handlagt. Alla har varit extra noga att göra allt rätt. Alla har godkänt detta och sagt att det inte är det minsta miljöfarligt. Ändå kan det sitta en enda person och äventyra hela projektet. Och vi pratar om den enskilt största investeringen sedan SSAB.

Men det är en laglig rätt att överklaga?
- Ja, och den möjligheten måste finnas. Men jag tycker att man åtminstone ska vara en berörd sakägare. Men alla som är direkt berörda har godkänt det här: markägare, grannar, 30-40 intresseorganisationer. Då är det märkligt att en man som inte ens sitter nära frågan kan ställa till det så.

Artikelbild

Personen har inte dykt upp
- Dessutom har den här personen vid ett flertal tillfällen bjudits in för att få information, men han har aldrig dykt upp. I stället sitter han någonstans och slår fast att det här är felaktigt handlagt, säger Matz Engman.

Hur känns det?
- Frustration. Ett jättestort internationellt varumärke kan försvinna för oss.

Artikelbild

| Nästa vecka kommer mark- och miljödomstolen med besked om serverbygget på Porsön. <_Bildtext Fotobyline>Foto: Magnus Pehrsson</_Bildtext Fotobyline>

Tror du att han bara vill jävlas?
- Det vet jag inte. Han har säkert en drivkraft, säger Matz Engman.

På måndag håller Luleå näringsliv AB ett informationsmöte i Kulturens hus för allmänheten.

Tror du att mannen som har överklagat dyker upp då?
- Nej, det skulle förvåna mig väldigt mycket. Men kommer han så vore det intressant. Då kan han ställa de frågor han kanske inte har.

Vad som också har frustrerat är att semestertider har gjort att beslutet från mark- och miljödomstolen har dröjt. Det väntas nu tas under nästa vecka.

Men även om domen blir glädjande för Luleå kommun så är inte faran över. Mannen har nämligen all rätt att överklaga.

- Han har tre veckor på sig, så det kan i värsta fall bli en utdragen juridisk process.

Och vad händer då?
- Då är det nog bara att gratulera Östersund är jag rädd.