Designarena Nord ska skapa intresse för design.
- Det är ett stort projekt där företag, organisationer, producerande företag och tjänsteföretag möts, säger Lena Allheim, projektledare.
Industridesign är ett prioriterat område för projektet.
- Vi har inget företag i Norrbotten som sysslar med industridesign. Det finns i Västerbotten men vi vill ha egen kompetens och jag hoppas att projektet leder till att det startas företag ned industridesign.
Designtävling
Kanske har ett första steg redan tagits.
36 norrbottningar ställer nämligen upp i den nationella designtävlingen Design open 2008.
Det är studenter och elever från Sverige Finska folkhögskolan i Haparanda, Strömbackaskolan i Piteå, friskolan Energigymnasiet i Gällivare och Luleå tekniska universitet, avdelningen för industriell design.
Höja kvaliteten
Förra helgen var norrbottningarna i Sundsvall då de presenterades för årets uppgift; tema: mat, miljö och energi.
Syftet med tävlingen är att höja kvaliteten på designutbildningar runt om i landet.
- Det uppnås bland annat genom att bygga nätverk av lärare och professionella industridesigner. Dessutom att skapa kontakter mellan företag och organisationer med skarpa designuppdrag.
Vinnare utses i två klasser, universitet och folkhögskolor samt gymnasier.