– Man insinuerar och ifrågasätter varför den och den har gått med, men jag vill inte peka ut någon person.

Inge Andersson bedömer att det är precis det som gör att personer med samhällsengagemang inte kliver in i politiken.

Han tycker att man ska ha respekt för de personer som trots att de aldrig har sysslat med politik ändå tycker att det ska bli kul och är beredda att vara med och delta i samhällsbygget med allt vad det innebär.

Han tillägger att vara politiker, även fritidspolitiker, inte är det populäraste. Han tycker att man ska bejaka människor, som ställer upp och vill försöka göra en insats.

– Motståndet ligger nog hos många i att man blir så utsatt.

Finns det en risk för avhopp?

– Jag tror inte det för de här som nu ställt upp, men det finns det hela tiden av olika orsaker.

Aktiv Samling – Bodenalternativet skrev i sitt pressmeddelande i samband med att de presenterade sin kommunlista till valet att de förutsatte och hoppades att de personer som ställt sig bakom listan behandlas respektfullt.

Inge Andersson tycker att istället för att ifrågasätta varför de ställt upp ska uppmuntras.

– Jag tror att det är extra känsligt för nya människor, som kliver fram. Därför är det viktigt att man tänker sig för. Det är också viktigt att i valrörelsen inte hamna i smutskastning.