Förra året var de två vårdplatserna på akut omhändertagande på vippen att stängas. Men tack vare att personalen ställde upp och gjorde extrapass och pensionärer och timvikarier kom in och jobbade så löste det sig för stunden.

– Till hösten kände vi att det här inte går, det fanns inte tillräckligt med personal. Vi har inte arbetslösa sjuksköterskor som vi framförallt har brist på. Vi gick ner till en vårdplats och det var mycket synpunkter och oro för det här. Vi hade så i några veckor men sedan fick vi dispens av regionledningen att ta in bolagssköterskor som en av få verksamheter. Det har gjort att vi har kunnat bemanna upp igen och ha två vårdplatser, säger Helena Fredriksson Ågren, verksamhetschef.

Trots det finns det ingen garanti för att kunna bemanna varje pass med en specialistsjuksköterska på akut omhändertagande i sommar.

Artikelbild

| "Det ser mycket bättre ut tack vare att vi får ta in personal utifrån", säger Helena Fredriksson Ågren, verksamhetschef, om bemanningen på akut omhändertagande i sommar.

– Det är det vi har störst brist på, det är specialistsjuksköterskor. Utgången är att det alltid ska finnas en specialistsjuksköterska på varje pass och det säger ledningen att de inte kan garantera att det upprätthålls. Det är en oro för medarbetarna, säger Therese Mämmi, Vårdförbundet Norrbotten.

Enligt Helena Fredriksson Ågren arbetar narkosläkaren annorlunda i Kiruna än på andra ställen där det finns operationsavdelningar.

– Vi från ledningen har sagt att narkosläkaren ska hela tiden arbeta med patienterna när det kommer in patienter och vi inte har specialistutbildade sjuksköterskor som kan hantera respiratorn.

– Det säger vi också till narkosläkarna som kommer att det är lite annorlunda att jobba i Kiruna. Här får man vara lite "hands on" som läkare vid patienten och bemöta att man kanske inte har specialistutbildade sjuksköterskor alla pass, men vi försöker självklart bemanna så långt det går.

Artikelbild

| "Det är en oro för medarbetarna", säger Therese Mämmi, Vårdförbundet Norrbotten om att det inte kommer att finnas specialistsjuksköterskor på varje pass i sommar.

Så du tycker inte att personalen behöver vara orolig?

– Själklart kan jag förstå att man kan vara orolig. Men vi har som ledning satt ett högt pris på att försöka utbilda våran personal, vi har haft många av konceptutbildningar, vi kör regelbundet internutbildningar, vi ger personal chans att kompetenshöja sig.

För tillfället finns omkring 13 vakanta sjukskötersketjänster av 33. Förra året i maj var 11 tjänster vakanta. Trots det ser läget bättre ut i år.

– Vi har en bättre bemanning tack vare att vi har fått en dispens. I sommar kommer vi behöva att personal ställer upp och så vidare, men det ser mycket bättre ut tack vare att vi får ta in personal utifrån, säger Helena Fredriksson Ågren.

– Det ser bättre ut i sommar än vad det gjorde förra sommaren. Men sedan ser det lite olika ut hur man löser sommaren, för det saknas alltid sjuksköterskor. Medicinavdelningen har två semesterperioder men förtätad helgtjänstgöring, säger Therese Mämmi.

Medicinavdelningen och rehab drar ner från 24 till 18 vårdplatser under sommaren enligt Vårdförbundet.