BODEN När personal från kommunens samhällsbyggnadskontor gjorde en inspektion på en anläggning i Bodens kommun upptäcktes att där även bedrevs annan verksamhet än den som företagaren anmält till kommunen.

Företaget tar hand om olika former av avfall och det finns ett kommunalt beslut om att vidta vissa försiktighetsåtgärder i samband med det. Vid inspektionen konstaterade kommunens personal att företaget hanterade uttjänta fordon, granulerade kabel samt att det fanns upplag av tegel och jordmassor på området. Inget av detta omfattas av den verksamhet som företaget anmält till kommunen. Man kom överens om att ha ett uppföljande möte för att diskutera miljö- och byggnämndens bedömningar.