Den slutsatsen dras i den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten, som presenteras i Yokohama i Japan, har författats av 309 ledande forskare från 70 länder.

Slutsatserna i rapporten är i hög grad desamma som i den förra stora utvärderingen från IPCC för sju år sedan.

I rapporten ingår också flera resonemang om vad som kan göras för att dämpa den nuvarande trenden. Viktigast är att förhindra ytterligare temperaturhöjningar, vilket kräver att utsläppen av växthusgaser dämpas kraftigt i en nära framtid.

Han påpekar att det fortfarande är osäkert exakt hur förändringarna kommer att slå i olika delar av världen. Ett land som Mocambique måste förbereda sig på både översvämningar och svåra torkperioder.

De naturliga ekosystem som är mest hotade återfinns troligen i Arktis och i bergsområden i tropikerna, enligt rapporten.

Andra miljöer som pekas ut som mycket sårbara är korallreven och kusternas ekosystem.

För första gången har IPCC med ett avsnitt om risken för konflikter i klimatförändringarnas spår. Rapporten pekar tydligt på att klimatförändringarna riskerar att förvärra konflikter världen över, enligt Henrik Carlsen, forskare på SEI.

Till skillnad från förra rapporten för sju år sedan har forskarna i mycket större utsträckning statistik och konkreta exempel, vilket gör att man kan dra storskaliga och globala slutsatser, enligt Lars Bärring, klimatforskare vid SMHI och medlem i den svenska delegationen.

Vänsterpartiet vill att klimatet ska få mer utrymme i valrörelsen och tänker begära en debatt om det i riksdagen. Partiledaren Jonas Sjöstedt vill bland annat att Sverige satsar mer på klimatbistånd utöver det vanliga biståndet.

Sjöstedt kritiserar regeringen för att ha sänkt koldioxidskatten för värmekraftverk, vilket har lett till ökad koleldning i Sverige, samtidigt som regeringen har sålt utsläppsrätter. Han tycker också att statligt ägda "sorgebarnet" Vattenfall - som i dag släpper ut mer koldioxid än Sverige - borde avveckla all fossilkraft.