Wallin är rovdjursansvarig för fårägarna i Norrbotten. Tillsammans med dottern Åsa Wallin är han en av länets största fårfarmare med cirka 150 tackor och 220 lamm på gården i Ale. Snart ska djuren släppas på bete.

- Vi har massor av björn runt knutarna och har mist flera får själva. Nu är det några år sedan senaste angreppet. Jag har fått lägga om skötseln totalt för att skydda djuren, bland annat skaffa elstängsel. Men Allan Larsson i Antnäs miste ett flertal får sommaren 2009.

- Och när jag pratar med mina kollegor söderut så berättar de att de har stora problem med varg. En björn slår ofta bara ett får åt gången men vargen kan riva många.

Artikelbild

| I maj 2002 varnade Åke Wallin för utvecklingen av björnstammen.

"Nästan mer björn än älg"
I artiklar i NSD 2002 och 2003 gick Wallin ut och kritiserade rovdjurspolitiken och varnade för utvecklingen.

- Tyvärr fick jag rätt. Förr i tiden såg man knappt en björn här, nu finns det nästan mer björn än älg. Jag vistas mycket ute i skogen och ser spåren. Staten har släppt det alldeles för långt, de har tappat kontrollen över björnstammen.

Rovdjursförvaltningen kostar drygt 150 miljoner kronor varje år (se faktaruta).

Ett färskt och mindre lyckat exempel på hur pengarna används är vargen som flyttades från Dockasberg till Dalarna, och sedan vandrat tillbaka till Norrbotten.

Artikelbild

| Fårfarmaren Åke Wallin, Ale, tycker att staten tappat kontrollen över björnstammen. Nu vill han att åteljakt ska tillåtas för att björnstammen ska kunna decimeras.FOTO: Göran Ström

- Det är forskning och inventering och en massa tjänstemän som springer runt här och där...de håller på med så mycket så jag tar mig för pannan. Det skulle kosta mycket mindre pengar om de tog ner rovdjursstammarna i stället. Säg att det finns runt 3000 björnar i landet. Det skulle räcka med en tredjedel. Och vargstammen är också för stor.

Tilldelningen i björnjakten 2010 i länet var 72 björnar - fler än någonsin.

Artikelbild

| Det var i början av april i trakten kring Dokkasberg och Flakaberg i Överkalix kommun som vargen sköts med en bedövningspil och sedan flyttades till Dalarna.<_Bildtext Fotobyline>FOTO: NATURVÅRDSVERKET</_Bildtext Fotobyline>

- Men det är inte så enkelt. Det är svårt att fylla kvoten. Björnen är svårjagad och vi har ingen jakttradition på björn här uppe. Jag tycker man borde tillåta åteljakt, det är enklaste, effektivaste och säkraste sättet att jaga björn.

Jämför med Norge
Åke Wallin upplever att han har svårt att få gehör hos myndigheterna.

- Näringen har för liten betydelse, man behöver inte lyssna på oss. Titta på Norge där fårnäringen är stark. De har en helt annan rovdjurspolitik, de har tagit krafttag och håller nere stammarna.

- Samerna i Sverige har dock lyckats. De har fått ansvariga att förstå att de inte kan ha rovdjur inom renskötselområdet. Skulle vargen närma sig kalvningslandet är jag säker på att de skulle få skyddsjakt direkt.