Mannen, som är bosatt på Porsön, är det enda hotet mot Facebooks jätteetablering i mångmiljardklassen i Luleå.

Men hans överklagan till mark- och miljödomstolen avvisades, med motiveringen att han inte var sakägare. Domstolen menade att mannen helt enkelt inte hade rätt att överklaga.

Men det beslutet går att överklaga till nästa instans, till mark- och miljööverdomstolen. Det måste i så fall mannen göra före den 2 september.

Artikelbild

| facebook serverhall porsön gammelstadsviken

- Jag vet att min överklagan har avvisats och jag har givetvis läst i tidningarna vad som har stått, men jag har bestämt mig för att inte ge några kommentarer innan jag själv har fått pappren hem och gått igenom dem i lugn och ro.

Kritisk
Mannen är mycket kritisk mot Luleås kommunalråd Karl Petersen, länsstyrelsen och medierna.

- I min överklagan står det varför jag har överklagat. Men allt man bryr sig om är denna etablering. Ingen bryr sig om fåglarna och naturen. Jag tycker ni i medierna varit alldeles för slätstrukna i era frågor till Petersen och till länsstyrelsen.

Så i dag vet du inte huruvida du ska utnyttja din rätt att överklaga?
- Nej. Och jag har ingenting mer att säga just nu. Ni får återkomma när jag läst vad domstolen skrivit. Det borde ske i början av nästa vecka.