JOKKMOKK

Området som är aktuellt är ett stort område som i varierande omfattning bedriver verksamhet inom besöksnäringen. Ambitionen är att analysera vilken infrastruktur som kan underlätta för befintliga och nya entreprenörer i området att etablera och/eller utveckla befintlig verksamhet. I dialog med föreningar och entreprenörer vill man skyndsamt göra en förstudie för att se över möjligheten till vinterleder som kan sammankoppla särskilt viktiga platser i området Kåbdalis, Murjek och Jokkmokk. Befintlig infrastruktur i form av befintliga/gamla vinterleder, skogsbilvägar eller liknande kan vara särskilt intressanta för att kostnadseffektivt och skyndsamt skapa goda förutsättningar för vinterleder. Områden kan vara särskilt intressant för att skapa vinterleder som kan nyttjas för skidåkning, snöskoter, hundspann och annan lämplig verksamhet.