Datainspektionen anser att det finns stora risker för integritetsintrång om ännu fler myndigheter skapar databaser om den svenska befolkningen. Men regeringen håller fast vid sitt förslag och vill införa lagen i januari 2013.