Med bidrag från Europeiska socialfonden (933 000 kronor) startar nu en stor satsning på arbetsmiljöarbetet i Jokkmokk. Alla kommunens 500 medarbetare får ta del av arbetsmiljöutbildningen ute på arbetsplatserna. Chefer och skyddsombud ska delta
i en gemensam arbetsmiljöutbildning på tre dagar. Politiker, skyddskommitté och alla anställda inom Adviva deltar i projektets aktiviteter och kurser.

- Satsningen som vi nu har klartecken att genomföra är nog den mest omfattande jag sett inom någon enskild kommun och det är särskilt glädjande att det handlar om utveckling av såväl Jokkmokks kommun som Advivas metoder, när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Kjell Degerman, projektledare och vd för Adviva Företagshälsovård AB.

Arbetsmiljön central del
Utbildningen innehåller riktade utvecklingsinsatser och arbetsmiljöanalyser på arbetsplatserna. Chefer och ledare får utbildning i psykosocial arbetsmiljö, stress, kommunikation, metodutveckling, kris- och konflikthantering. Riskbedömningar och riskanalyser ska göras.

- I det personalpolitiska arbetet i Jokkmokks kommun är arbetsmiljön en mycket central del, i synnerhet när det gäller kontinuerlig utveckling av den "goda arbetsplatsen med det goda resultatet", säger Ted Sandin, personalchef
i Jokkmokks kommun, som ser positivt på möjligheten att utveckla samarbetet med de fackliga organisationerna.

Kommunals nya ordförande i Jokkmokk, Katarina Edholm, är glad över projektet.

- Samarbetet med Adviva är mycket positivt för Jokkmokks kommun. Vi är jätteglada över att vi får det här projektet. Det behövs för att utveckla arbetsmiljön, mycket har legat efter i flera år. Det är en bred satsning på arbetsmiljön och tanken är att vi ska kunna skapa ett samverkansavtal. Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans ska strida för en god arbetsmiljö. Tanken är att det ska bli ett öppnare klimat där man kan diskutera svåra saker och hjälpa varandra, säger Katarina Edholm.