- Jag tror det kan leda till att en hel generation med den här personlighetstypen mår dåligt i onödan, säger Nejra van Zalk, forskare i psykologi vid Örebro universitet, som skrivit en doktorsavhandling om blyghet hos unga.

Att känna blygsel är normalt, det gör alla emellanåt. Men för vissa är blyghet ett starkt personlighetsdrag som medför känslor av stort obehag, exempelvis när uppgifter ska redovisas i klassrummet.

- Tänk dig att du skulle stå inför 3 000 personer för att hålla tal, då skulle du antagligen känna dig obekväm, bli nervös och tänka, är min klädsel i ordning, tycker de jag är dum och liknande. Det är så blyga personligheter känner i sin vardag. Så det är ganska jobbigt att vara blyg, säger Nejra van Zalk.

Artikelbild

Sämre betyg

I skolan betraktas blygheten ofta som ett problem och lärarna försöker få elever som vill hålla sig i bakgrunden att träda fram mer.

- Tanken är nog god, men för många blir det oerhört plågsamt, säger Nejra van Zalk.

Hon tycker att skolan måste bli bättre på att möta de blyga barnens behov.

- De får inte visa sin kompetens på sina egna villkor, och jag tror att det är väldigt utbrett att de får sämre betyg på grund av det. I dag ska eleverna vara aktiva i klassrummet, räcka upp handen, vara kritiska och delta i diskussioner, det handlar om att synas och höras, just vad blyga personer inte vill, säger Nejra van Zalk.

Lärarna kan hjälpa barnen att komma till sin rätt genom att exempelvis låta dem redovisa vid ett enskilt samtal i stället för i grupp.

Blyghet bra

- Målet ska vara att skapa en atmosfär i klassen där alla personligheter får finnas, inte att de blyga ska vara mindre blyga, utan accepteras som de är, säger Nejra van Zalk.

Hon påminner om att blyghet inte nödvändigtvis behöver ses som en problematisk egenskap.

- På en del håll i Asien ses blyghet som något bra. Den som är blyg låter andra ta plats, och är ofta en god lyssnare, anses det. Blyghet anses till och med vara en god ledaregenskap, säger Nejra van Zalk. - Jag tycker att vi här i väst har fokuserat för mycket på den negativa sidan av blyghetsmyntet, säger hon.