Bergsstaten anser att regeringen kan säga ja till Jokkmokk Iron AB:s planer på en gruvbrytning i Kallax, Jokkmokks kommun.

– Det har kommit ett kompletterande yttrande från länsstyrelsen där de säger att det inte finns några motstående intressen inom koncessionsområdet, säger Åsa Persson, bergmästare, till P 4 Norrbotten.

Enligt bergmästaren är det ännu inte utrett hur gruvområdet ska se ut.

Artikelbild

I sitt yttrande till regeringen skriver Bergsstaten bland annat att: "Det går inte att nu i koncessionsskedet göra någon säker bedömning av i vilken grad gruvdriften kommer att skapa sådana störningar utanför koncessionsområdet att renskötsel inte alls kan bedrivas där".

Om det blir en gruva eller inte avgörs av regeringen.