Inte heller denna gång gick Jimbas ansökan om bearbetningskoncession igenom. Förra gången de fick avslag var i november 2013, då länsstyrelsen i ett skarpt yttrande till Bergsstaten menade att gruvbolagets ansökan väckte fler frågor än svar.

Bolaget kompletterade sin ansökan och skickade in den på nytt.

I dag, onsdag, vid 18-tiden undertecknade länsstyrelsens tjänstemän sitt yttrande och skickade det vidare till Bergsstaten, som är den myndighet som tar beslut i frågan. De har yttrat sig om miljökonsekvensbeskrivningen i ansökan om bearbetningskoncession, utifrån miljöbalken.

Artikelbild

| BAKLÄXA. Det var andra svängen som Jimab försökte ansöka om bearbetningskoncession.

I länsstyrelsens yttrande står det följande:

"Utifrån det underlag som presenterats anser Länsstyrelsen inte att Bergstaten ska bevilja bolaget bearbetningskoncession för området Kallak nr 1 i Jokkmokks kommun".

Och det är frågan om transporterna som sätter käppar i hjulet för Jokkmokk iron mines.

Länsstyrelsen slår ner på att transporterna som är planerade har en särskild betydelse på användningen av mark och vatten i området, att stora mängder med malm kommer att fraktas genom ett renbetesområde. Länsstyrelsen menar att stor försiktighet måste iakttas vid förändringar som kan påverka nuvarande markanvändning.

Artikelbild

| FRÅGOR. Det var frågan om transporterna av malm som kommer få betydande påverkan på miljön, som länsstyrelsen slår ner på i ansökan.

Länsstyrelsen skriver följande: "Efter genomgång av det material som bolaget har presenterat kan Länsstyrelsen inte utesluta att den markanvändning som planeras i området kan medföra oåterkallerliga förändringar, av betydelse, för nuvarande markanvändning.