Kommunstyrelsen antog på måndagen Miljöpartiets motion med rubriken "Stoppa fördrivningen av Jokkmokkarna från deras marker" som skrevs den 10 november 2014 i frågan om de uppmärksammade vapentesterna i Jokkmokksfjällen.

I motionen vill Mp:s Henrik Blind, Hanna Sofie Utsi, Mikael Stenman och Helen Swarting att Jokkmokks kommun ska uttala sitt skarpa ogillande mot FMV:s planerades testverksamhet.

– Till min glädje så stödjer majoriteten motionen i dess helhet. Det beslutades till och med att motionen ska utgöra skrivelsen till Försvarets materielverk, säger Henrik Blind.

Motionen seglar nu vidare till kommunfullmäktige i december och Henrik Blind hoppas på att alla partier ska sluta upp bakom den även där.

Stormen har blåst förbi för den här gången vad gäller vapentesterna, är det ändå viktigt att få iväg motionen?

–  Den uppskjutna provskjutningen beror ju mer troligt på ett felande kretskort i en raket än på den folkopinion som bildats i frågan. Faran är över för den här gången, men den kvarstår ändå. Vi vet inte. Jag hoppas att vi finner en politisk enighet kring detta, att alla partier i fullmäktige ställer sig bakom vår motion. Det vore en kraftfull markering, säger han.