När ett Herculesplan med fem passagerare störtade vid Kebnekaise i mars 2012 spreds mängder av flygbränsle över Rabots glaciär. Under avsmältningssäsongen tidig sommar fick Länsstyrelsens miljöanalysenhet uppdraget att analysera om bränslet förorenade jokkarna.

– Vi fick uppdraget av Fastighetsverket eftersom marken var statlig, säger Emma Palmgren som arbetar med projektet.

Resultatet efter mätningarna som utfördes i samarbete mellan Fastighetsverket, Försvarsmakten och Länsstyrelsen var att det visserligen fanns spår i vattnet efter flygbränsle, men ytterst lite.

– Halterna var inte på något sätt skadliga. Vi har följt tillstånden i vattendragen sedan dess och tog nya prover senast i somras. Vi har ännu inte bestämt om det blir någon ny provtagning under 2016, säger Palmgren.

Huruvida det kommer att bli något liknande förfarande efter nattens flygolycka väster om Ritsem är oklart.

– Vi får se vem det är som är markägare, och det är ju upp till denne att anlita någon i så fall. Men vi följer så klart händelseutvecklingen, säger Palmgren.