I helgen höll Niejda sitt första medlemsmöte kombinerat med årsmöte och styrelsemöte på Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk. Det stora intresset, 45 personer från Norge och Sverige, överraskade arrangörerna.

– Det var väldigt mycket folk speciellt med tanke på att föreningen startat ganska nyligt. Det var många som hade rest långt, säger Anna-Maria Fjellström, styrelseledamot i Niejda.

Men egentligen började resan redan för fyra år sedan. Man skulle kunna säga att fröet till föreningen är det samiska mentorsprogrammet Niejda – chicks in Sápmi, ett projekt som drevs 2010/2011 genom Saminourra och med Allmänna arvsfonden som finansiär.

– Mycket grundas från mentorsprogrammet, vi jobbade mycket med att se möjligheter och skapa utrymme för samiska tjejer att lära sig av varandra och från andra utifrån, säger Anna-Maria Fjellström, som var med och drev projektet.

Påtryckningarna att forsätta i någon form har sedan dess kommit då och då.

– Det verkar finnas ett stort behov av ett forum där man kan samtala utan prestige. Att leva som kvinna i två kulturer gör ju att man har vissa förutsättningar. Många känner nog att det är skönt att kunna disktuera sitt liv utan att behöva berätta om grundprinciperna först, säger Anna-Maria Fjellström.

Vad är syftet med föreningen?

– Att skapa ett forum och en plattform som kan kännas som ett andra hem. Då tänker jag lite så här: i ett hem får man vara alla sina roller. Har man en trygg plattform har man lättare att lära, ta in andra och ge sig själv utrymme.

Under helgens möte blev det mycket diskussioner kring just hur organisationen ska byggas upp.

– Vi hade inte ett färdigt koncept. Behöver vi en tydlig ledare eller ska vi eftersträva en platt organisation? Vi har diskuterat organisationen i små och stora grupper, säger Fjellström.

Slutsatsen efter helgen lutar åt det andra alternativet, där styrelsen ska fungera som spindlar i nätet. Ordförandeskapet delas av två personer, Johanna Unga och Ylva Maria Pavval båda från Jokkmokk.

– Många människor ska kunna komma in och påverka och vara med och bygga upp föreningen.

Rent konkret, vad ser ni framför er för verksamhet?

– Olika typer av föreläsningar efterfrågas, allt från företagsutveckling till språkkurser. Att träffas lokalt och diskutera centrala frågor. Men många är väldigt intresserade av samtalet, att diskutera metoder som vi behöver för att skapa en organisation i Sápmi i dag som känns attraktiv för samiska kvinnor, säger Fjellström.

Helgens träff finansierades genom Samerådet och Samernas utbildningscentrum.

Niejda är lulesamiska och betyder flicka.