Det var i januari i år som två personer omkom när det norska postplan de färdades i störtade i svenska fjällen strax invid Oajevágge. Direkt efter olyckan startade arbetet med att pumpa upp flygfotogen som läckt ut i samband med kraschen.

När restriktionerna kring området hävdes under vårvintern togs prover från snön i området, som visade att spår av flygfotogen fortfarande fanns att hitta, men att utspädningen var så pass stor en åtgärd då skulle bli verkningslös. Ytterligare sanering gjorde vid midsommar.

– Vi var på plats i juni tillsammans med jägarbataljonen och bärgade en del flygplansdelar. Det fanns också en del jordmassor som kastats upp i planets färdriktning när det gick ner, och de massorna luktade en del flygfotogen så de tog vi upp och flög bort, säger Johan Strandberg, miljöskadeexpert på IVL Svenska miljöinstitutet som fått i uppdrag att leda saneringsarbetet.

Artikelbild

| En saneringsinsats genomfördes tillsammans med jägarplutonen i juni.

LÄS MER: Varnar för förorenat fjällvatten

Ordförande för Sirges sameby är inte nöjd med de åtgärder som hittills vidtagits.

– Det måste finnas förorening kvar, för lukten känns på flera hundra meters håll, när man kommer i vindriktningen, säger Jakob Nygård till Sameradion.

Området beskrivs som "skräpigt" och att det ligger röda plastbitar överallt.

– Det är ingen rymdfysik att plocka skräp, utan det är frågan om tid och i det här fallet tycker jag det känns som småpengar. Varför ska naturen betala det priset. Det är ett minimikrav att sanera och försöka minimera miljöföroreningen så gott det går, och inte avfärda det med att det späs ut eller att pengarna inte räcker till, säger Nygård till Sameradion.

Men arbetet är inte slutfört. Nästa steg i processen är att göra en bedömning av vilka slutåtgärder som rekommenderas för platsen.

– Vi sitter med resultaten nu och ska göra en bedömning av läget när det gäller föroreningarna. Vi kommer att föreslå en nivå på sanering som utgår från vilka resthalter som kan finnas kvar utan att miljön eller människor tar skada, sedan för vi en diskussion med kommunen som fattar beslutet, säger Johan Strandberg.

Strandberg beskriver att det handlar om en avvägning mellan miljövinsten med att få bort alla föroreningar kontra miljökostnaden som exempelvis koldioxidutsläppen med många helikopterturer medför.

– Vi kommer att lägga ett förslag och kommunen fattar beslut om sanering snart, så vi kan genomföra åtgärderna när vi ska upp med jägarbataljonen under vecka 35.

– Men det vi genomför kommer endast att handla om att ta hand om området ur ett rent generellt miljö- och samhällsperspektiv. Sedan kan det finnas till exempel en markägare som tycker att det beslut som kommunen tagit kring saneringen inte är tillräckliga insatser just för deras del. Den delen regleras i en parallell process genom diskussioner mellan skadelidande och flygbolaget som i sin tur har ett försäkringsbolag i ryggen, säger Strandberg.