Det var två klara besked som landets nya kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP) gav när hon besökte Jokkmokks marknad på samernas nationaldag.

– Vi hoppas kunna komma framåt och även gå i mål den här mandatperioden med en konsultationsordning för samiska frågor. I frågor som berör samer ska samer alltid komma till tals. När det gäller insatser för bevarandet av det samiska språket är det också högt upp på dagordningen, säger Amanda Lind.

Programmet var späckat. Hon hade träffar inbokade med Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund och Sáminuorra. En tredje fråga som lyftes var en sannings- och försoningskommission.

– Vi är beredd att tillsätta en sådan, förutsatt att Sametinget lyfter frågan. Det är viktigt att lära av historien, säger Amanda Lind.

Senare talade hon på konferensen på Ajtté om samiska kvinnor kopplat till jämställdhet och vid en vernissage för Ajttés marknadsutställningar. På kvällen skulle hon även deltaga vid invigningen.

– Frågan om jämställdhet är bred och något som även Sametinget jobbar med. Självklart är det en viktig fråga för en hållbar utveckling i stort, men också en rättighetsfråga.

Läs mer: Veteranen som vägrar frysa

Läs mer: Premiär för iskall snackis

Trots att Amanda Lind är uppvuxen i Luleå var det första gången hon besökte vintermarknaden.

– I familjen har vi pratat mycket om att åka hit men det har inte blivit förrän nu. Jag hoppas dock kunna återvända mycket snart. Marknaden är en stor och viktig mötesplats och kulturhändelse, inte bara för det samiska folket utan för hela norra Sverige. Jag är glad att en av mina första resor som statsråd gick hit.

Tvådagarskonferensen "Samiska kvinnor, dåtid, nutid, framtid" var alltså en av anhalterna för Amanda Lind.

Bland övriga talare fanns förra Ajttéchefen och arkeologen Inga-Maria Mulk, tv-aktuella forskaren vid Uppsala universitet Gunilla Larsson, kanadensiska Dawn Madahbee Leach som arbetat med näringslivsfrågor kopplade till ursprungsbefolkning, prisade konstnären Britta Marakatt Labba och Lena Viltok, den första sameslöjdaren som fått hantverksrådets Mästarbrev.

– Det handlar om förutsättningar i jämställdhetsfrågan. Vad vi gör nu och vad vi kan göra framåt. Det är viktigt att knyta samman de samiska kvinnornas historia. För att förstå framtiden måste vi också förstå historien, säger förra regionrådet Agneta Granströmm numera verksam i politiskt oberoende Gröna kvinnor, arrangör tillsammans med Samernas utbildningscenter, Sáminuorra och Lule-Boden sameförening.