– Tanken är att vi ska använda oss av de 20 miljoner vi har i resultatutjämningsreserven över två år och se till att det blir en mjuk övergång. Alltså att man använder pensionsavgångar och andra möjligheter så att man undviker uppsägningar så långt det går. Jag vill inte gå in på hur många tjänster det kan handla om, säger kommunalrådet Robert Bernhardsson (S).

Bokslutet för 2018 blev minus 600 000. Årsredovisningen finns som en av punkterna på kommunstyrelsens (KS) möte på måndag. Där framgår att minskade ersättningar för migrationen är att förvänta och att kommunen står inför ett svårt läge med att få ihop ekonomin framöver.

– Det handlar om kostnadsminskningar, men även om intäktsökningar. Vi kommer att jobba intensivt med budgeten det närmaste kvartalet, både på lång och kort sikt, säger Bernhardsson.

Läs mer: Nämndens uppror – vägrar spara

Av handlingarna till KS framgår även att barn- och utbildningsnämnden, som vägrade att godta sparkravet på 2,2 miljoner i sin budget och skickade tillbaka ärendet, nu får rätta in sig i ledet. Budgeten fastställs.

– Jag kommer att träffa nämnden efter kommunstyrelsens möte. Men ramarna är redan beslutade i fullmäktige och vi måste ha nämnder som utgår från de resurser som finns.

Ni har majoriet i kommunstyrelsen men får ni igenom ärendet i fullmäktige?

– Jag skulle bli förvånad annars. Det vore mycket allvarligt och skulle få stora konsekvenser, säger Bernhardsson.