Det var i början av juni som hon upptäckte att stora mängder obehagligt skrot dumpats i skogen, nära elljusspåret och byns nedlagda skola.
Här finns bland annat kylskåp, spis, tvättmaskin, hushållssopor, byggmaterial och kläder. Fullt synliga ligger också ett bilbatteri och färgburkar samt dunkar och oljefat, mer eller mindre rostiga.
Sedan återstår frågan vad som döljs under högarna av skrot.
Spåren avslöjar
Till platsen leder ett gammalt motionsspår som numera är uppkörd väg - med spår efter bilar, fyrhjulingar och traktorer.
- Att man lämnar trädgårdsavfall och liknande kan jag förstå. Men inte att man dumpar sånt här, kommunen har ju avfallsdeponi, säger Catherine Vikman.
Härom dagen besökte hon platsen igen, med samma nedslående resultat.
Tippen finns i ett sankt område som på våren och försommaren är delvis vattenfyllt. Det innebär att farliga ämnen från tippen lätt kan spridas till vattendrag och grundvatten.
Obehagliga konsekvenser
Catherine Vikman vill inte överdriva eventuella konsekvenser men känner sig orolig:
- Jag har börjat fundera över vad det är i byn som gör att folk får cancer. Det bor cirka 200 personer i Gyljen och vad jag vet har 15 - 20 personer haft cancer. Tre, fyra barn har haft leukemi. För att vara en sån liten by är det obehagligt många.
Det har snart gått fyra månader sedan hon upptäckte tippen och kontaktade kommunens miljöinspektör, Maria Lundin.
- Hon skulle kolla upp saken, åka dit och titta. Varför händer det då ingenting? Kommunen kunde väl åtminstone ha forslat bort kylskåp och sånt, säger Catherine Vikman.
"Svårt att avgöra"
Maria Lundin bekräftar att hon den 11 juni besökte den olagliga dumpningsplatsen.
- Där var skräp och avfall som inte ska vara där. Men det är svårt att avgöra om det är miljöfarligt.
Är inte kylskåp, batterier och oljedunkar miljöfarliga?
- Mycket troligt. Bilbatterier räknas som miljöfarligt avfall, och dunkar som innehåller exempelvis spillolja och glykol, säger Maria Lundin.
Den 12 juni skickade hon en skrivelse till markägaren SCA Skog AB i Överkalix.
Bolaget anmodades att senast inom två veckor yttra sig om nedskräpningen, och om vilka åtgärder bolaget eventuellt tänker vidta.
Svaret dröjer
Något svar har SCA Skog ännu inte lämnat till kommunen.
Maria Lundin svarar så här på frågan varför kommunen inte agerat, sett till att det miljöfarliga avfallet forslats bort till deponin:
- Vi väntar på SCAs svar till att börja med. Det är upp till dom att polisanmäla, annars gör vi det.
Cathrine Vikman tycker det är viktigt att få fort soptippen snabbt, för att undvika fortsatt dumpning?
- Ja, det håller jag med om. Det minskar risken för fortsatt nedskräpning, säger Maria Lundin.