Att tonårstiden kan vara påfrestande för såväl barn som föräldrar är ingen nyhet. I tonåren börjar vägen mot vuxenlivet och med den också frigörelsen från föräldrarna. En process som kan vara allt annat än smärtfri och som ofta leder till konflikter.
Kostnadsfri vägledning
I Kalix ska tonårsföräldrar ges möjlighet till kostnadsfri vägledning för att underlätta vardagen och hemsituationen.
Under de tio kvällsträffarna, som FöräldraKomet-kursen ska pågå, ger utbildarna verktyg så att man kan tacklas med vardagsproblematiken .
- En efterfrågan finns. Jag jobbar som lärare på Manhemsskolan och hör ofta eleverna säga att föräldrarna inte förstår dem. Jag talar också med föräldrarna som inte vet vad de ska göra, säger Dirk Fischer, en av utbildarna i Komet-föräldrastödprogrammet.
Föräldragrupperna,cirka sex personer i varje, ska tillsammans med två handledare försöka hitta möjligheter och lösningar.
De deltagande föräldrarna kommer att få vägledning inom ämnen som till exempel problemlösning, orsaker till konflikter, regler och konsekvenser,lyssna och bekräfta.
Hemläxor att redovisa
Vid varje träff där föräldrarna får lära sig en ny färdighet ska teorin testas i verkliga livet där hemma. Vid påföljande träff ska deltagarna, gemensamt, gå igenom hur det har gått.
"Man kan inte misslyckas"
- Det som fungerar på Pelle kanske inte fungerar på Isak. Men med andra förhållningssätt kan föräldrarna lyckas förändra några av de saker som fungerat dåligt. Man kan inte misslyckas bara lyckas, säger Dirk Fisher.