Lars Lindberg har efter tiden på NSD varit tv-chef och vd vid Radiotjänst i Kiruna. Numera är han pensionär, men flitig samhällsdebattör, bland annat på sajten toppmotet.se.

Det är där som Lars Lindberg
väljer att ta bladet från munnen, 24 år efter händelsen kring ubåtsbilden.

Han hoppas kunna bidra med en liten bit till ett pussel av svensk nutidshistoria där många versioner av sanningen har presenterats under årens lopp.

Artikelbild

4 juli 1987

Men den fullständiga bilden har ännu inte kommit upp till ytan.

Många ljuger?
Lars Lindberg anser att det är många som ljuger om ubåtsjakten. Därför känner han sig inte längre bunden av sitt tystnadslöfte.

- Det finns en rad böcker som påstår det ena och det andra. Helt nyligt läste jag förre överbefälhavaren Bengt Gustafssons bok om ubåtsfrågan. Jag hade hoppats att den skulle lätta på förlåten, men jag blev inte mycket klokare, säger han.

Under sommaren 1987 var jakten utanför Töre som mest intensiv. Efter ett antal observationer efter kusten startades en så kallad ubåtsskyddsoperation.

Artikelbild

4juli1987

Försvaret noterade ekolodsutslag, oljefläckar, motorljud och luftuppkok medan värnpliktiga uppgav sig ha sett grodmän vid strandkanten och sjunkbomber fälldes.

Samtidigt fanns en utbredd misstro bland allmänheten och medierna om att det verkligen fanns främmande ubåtar i svenska vatten.

Artikelbild

4augusti1987

Det var mot bakgrund av det som Lars Lindberg och andra mediechefer blev uppkallad till militärbefälhavaren för övre Norrland för förevisning av bildbevis.

Blev övertygad
Lars Lindberg berättar att bilden var tagen från luften och långt inne i hamninloppet syntes tydligt konturerna av en cigarrformad farkost, av allt att döma en mindre ubåt.

Artikelbild

NSD 3 juli 1987. Militären har bilder som bekräffar främmande undervattensverksamhet. Men vad bilderna föreställer vill inte Försvarsstaben avslöja.

Omgivningen var utan tvekan Töre hamn eftersom man såg lätt igenkännbara byggnader på samma bild.

- Det är bara att erkänna, jag blev övertygad efter att ha sett bilden. Jag skrev en krönika i tidningen om att mina tvivel hade skingrats, men jag kunde ju inte berätta varför, säger han.

Artikelbild

3juli1987

Militärbefälhavaren var redan övertygad och begärde att få upp kustflottans speciella ubåtsstyrka, men fick nej från ÖB. Förklaringen kom långt senare.

- I en kommissionsrapport från 2001 kommer det fram varför ÖB drar på beslutet. Han hade gett hela ubåtsstyrkan semester samtidigt. Det låter minst sagt mystiskt, säger Lars Lindberg.

Artikelbild

2juli1987

Hans slutsats blir, om bilden var autentisk så släppte man ut den främmande ubåten från Bottenviken.

- Alternativet är att bilden var fejkad, men kan de ha varit så oerhört fräcka?

Artikelbild

NSD 15 juli 1987. En 18-årig kråkjägare blir själv jagad - av både helikopter och markstyrkor. Han uppfattades som grodman.

Varför släpptes ubåten?
Vad skulle då försvaret ha haft för motiv att släppa ut ubåten? En teori som har kastats fram av fredsforskaren Ola Tunander är att det i vart fall i Hårsfjärden 1982 i själva verket handlade om ubåtar från väst.

Kanske hade ÖB insikt om det och ville inte att USA skulle tappa ansiktet.

Artikelbild

10augusti1987

Lars Lindberg har ingen uppfattning i frågan, men konstaterar att det kan ha funnits lika stora motiv att släppa sovjetiska ubåtar.

- Kanske fanns det för mycket i potten för att man ville få upp dem.