På fredagen arbetade räddningstjänsten i Kalix med att begränsa dieselutsläppen efter den lastbil som gick genom isen i mitten av februari.

- Vi sågade upp ett hål som är cirka en och en halv meter i fyrkant. Det var oljefilm på ytan hela tiden, säger Erik Karlsson.

I två omgångar fylldes hålet med ett ströbart saneringsmedel som absorberar upp den olja som har läckt ut.

Artikelbild

| Roger Pontare, här vid en spelning i Kulturens hus 2009, går till tingsrätten för att få 20 000 kronor i ersättning för en inställd spelning i Luleå.FOTO: Kurt Engström

- Vi hällde ut 30 liter strö åt gången och lät det ligga en timme. Visst har det fastnat olja, svårt att säga hur mycket.

Svårbedömd is
Enligt Karlsson är tjockleken på isen väldigt ojämn och svårbedömd. Brandmännen var säkrade med linor i skotrar under saneringsarbetet.

- Det är speciell is, bara sju centimeter på vissa ställen och på andra uppåt 60 centimeter.

Lastbilens tank rymmer totalt 70 liter dieselolja men det är oklart om all olja har läckt ut.

Artikelbild

| Per Herrey.

På måndag återupptas saneringsarbetet.

Blir det några SM-tävlingar?
- Personligen tror jag inte att det går att åka med fordon på isen. Motorklubben skulle behöva hitta ett område som är bottenfryst, säger Karlsson.

Artikelbild

 

Se bildspelet - klicka på länken till höger.