Vi har märkt ett växande konsumentintresse för både miljövänliga livsmedel och ett hållbart fiske. Därför känns det viktigt att få den här märkningen, säger Folke Spegel, projektledare vid Norrbottens Kustfiskareförbund, till TT.

Av omkring 260 certifierade fisken runt om i världen är kalixlöjrommen det första som gäller siklöja som uppfyllt kraven från Marine stewardship council (MSC), en världsomspännande organisation som arbetar för att lösa problemet med överfiske.

Vårt fiske har varit väldokumenterat sedan tio år tillbaka så vi hade väldigt mycket data när vi beslutade att försöka få en certifiering till stånd, säger Folke Spegel.

Forskare har årligen följt utvecklingen av fiskbeståndet och också sett hur trålningsredskapen justerats för att släppa ut de minsta löjorna. Under de senaste två åren har ett certifieringsföretag gått igenom hela processen och MSC har konstaterat att fisket uppfyller de krav som ställts.

Det här är ytterligare ett tecken på att Sverige ligger i framkant när det gäller MSC-märkning. För tre år sedan var vet svårt att hitta MSC-märkta varor i frysdisken. Nu är det nästan tvärtom, säger Linda Sörnäs, kommunikationschef hos MSC.