Carl Otto Gählman, som lämnat Socialdemokraterna för en tid sedan, står bakom bildandet av det nya partiet.

Vilka fler som är aktiva vill han inte avslöja i dagsläget med hänvisning till ett möte på onsdag kväll då listan till kommunfullmäktigevalet ska diskuteras.

Partiets huvudsakliga mål för det politiska arbetet åren 2015 till 2018 beskrivs med orden "att verka för en balanserad ekonomin, ett budgetarbete där uppdraget och verksamheten är styrande ("inte fjolårets budget") samt en förändrad nämndstruktur med färre nämnder".

Artikelbild

| Carl Otto Gählman står bakom Framtid i Kalix och välkomnar ”alla som är sugna på politik” att jobba i partiet.

– Vi ska ha ett medborgarperspektiv i allt vi gör, säger Carl Otto Gählman.

Av partiets plan framgår att de vill inrätta äldreombudsman, införa fri kollektivtrafik samt förändra verksamhetsstödet till kultur- och fritidsföreningar.

Carl Otto Gählman säger att partiet är helt oberoende av höger-vänsterskalan:

– Alla som vill arbeta för partiets målsättningar är välkomna, vi har inga synpunkter på vilket parti hon eller han i övrigt sympatiserar med, kriterierna är att hon eller han ska vara sugen på politik!

Varför behövs det ett nytt parti i Kalix?

– Det behövs ett parti där de förtroendevalda utgår från sina uppdrag och ges vidareutbildning för att ha goda förutsättningar att klara det, där det finns klara mål och inställningen att vi driver kommunen som ett företag, säger Carl Otto Gählman.

Färre nämnder - färre politiker?

– Demokratin är inte beroende av en mängd politiker, den är mer beroende av välinformerade politiker och vi är beredda att utbilda våra politiker i egen regi om så behövs, säger Carl Otto Gählman som inte vill ge sig på att gissa hur många mandat Framtid i Kalix tar i höstens val - men lägger ribban högt:

– Vi hoppas på ett antal mandat, vi får väl inte egen majoritet men vi hoppas bli ett betydande inslag i Kalixpolitiken.