NSD har berättat att fritids- och kulturchefen Karl-Göran Lindbäck diskuterat med Kalix Ungdomshockey om huruvida de ska ta över ishallen i föreningsdrift.

Läs mer: Intresset gäller ishallen

Nu är det stopp för den saken då en nästan enig nämnd har beslutat att den dialogen ska upphöra, bland annat med motiveringen att den skapat oro.

Moderaterna reserverade sig i frågan.

– Det är hemskt att förvaltningschefen inte får föra dialog, frågan skulle ju komma till nämnden och kommunfullmäktige senare, säger Roland Nordin (M).

Britt-Inger Nordström (S) vill inte kommentera saken då protokollet inte är justerat.

Anne-Marie Morin Eriksson (C) säger att politikerna i nämnden bör ha information om vilka verksamheter som har skulder till förvaltningen och hur mycket pengar det handlar om.

Roland Nordin (M) håller med.

Håkan Nyman (S) säger att det räcker om politikerna får den övergripande redovisningen, alltså utan att enskild förening eller företag pekas ut:

– Vi kan inte hänga ut enskilda på det sättet!

Läs mer: "Är väldigt intressant"

På frågan om kommunen får in pengarna var svaret ja, antingen direkt genom föreningen/företaget eller via inkasso.

Politikerna har beslutat att Daniel Särkijärvi, kulturarbetare och Minna Paananen, barnboksförfattare får kulturstipendiet 2015 och att Rickard Johansson, sportskytte, får idrottsstipendiet 2015.