Den vackra sjön Svartbyträsket mitt i Boden var inte så vacker förra sommar. Den gröna sörjan med alger låg som ett lock på sjön. Luktade illa gjorde det också.

Det var Robert Westins pappa, Bosse Westin, som drog igång utfiskningen av vitfisk efter fiskdöden, som slog till en sommar på grund av giftiga alger i slutet av 1980-talet.

Totalt fiskade Robert Westin och hans deltagare upp tio ton fisk i fjol. Fisken kunde omvandlades till biogas motsvarande 4 000 mils bilkörning.

Artikelbild

| Salah Akabea, Ammar Alabdo och Robert Westin arbetade förra sommar med att ta upp så mycket vitfisk som de bara kunde. Projektet fortsätter i år. Arkivbild

Bodens kommun tog dock ett steg längre och genomförde med hjälp av ett företag notfiske i stor skala i alla de tre sjöarna i centrala Boden.

Svartbyträsket är liksom många andra sjöar i Sverige övergödd. För att en sjö ska bli frisk igen måste man strypa näringstillförseln. Syftet med att fiska upp så mycket vitfisk som möjligt på kort tid är att restaurera och förbättra vattenkvalitén. Målsättningen är att återställa sjön till det skick den var innan människans verksamhet började påverka den.

Resultatet av notfisket blev över förväntan, dryga 40 ton. Tio ton över målsättningen.

För att behålla effekterna av det fisket och ytterligare minska beståndet av vitfisk fortsätter kommunen med reduktionsfiske även i år.

Artikelbild

| Från fjolårets notfiske i Svartbyträsket. Magnus Böklin med en gädda som Robert Westin ( ej med på bild) uppskattade vägde 7,5 kilo. ”Skynda” sa Magnus Böklin till fotografen.

– Vi fortsätter vårt miljö- och integrationsprojekt för att göra Svartbyträsket renare och klarare. I fjol fick vi rätt redskap och hade kunskap från året innan också. Nu är det kortare tid och vi kommer nog inte att nå samma fångstsiffror i år, men jag är inte alls förvånad om vi tar minst hälften, säger Robert Westin.

Skillnaden jämfört med i fjol är att de nu börjar så tidigt som möjligt, precis efter att isen har släppt, för att fisket ska få maximal effekt. Projektet äger rum på heltid under fyra veckor.

– Det vi fiskar är vitfisk som till exempel mört och braxen. De finns i överflöd. Vitfisken livnär sig på zooplankton och zooplankton äter växtplankton, det vill säga växtalger. Därför skapar överflödet av vitfisk obalans i sjöarna som medför att vi får kraftiga algblomningar, förklarar Robert Westin.

Fisket är även ett integrationsprojekt och arbetet utförs av personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. De flesta som var med i fjol återvänder för årets fiske. Halva projektets kostnad är statligt finansierat via LOVA-medel. LOVA står för lokala vattenvårdsåtgärder och är projektpengar som man söker genom länsstyrelsen.