Frågan har debatterats sedan bildandet av Storbritannien i början av 1700 talet. De skotska nationalisterna tror att rivaliteten och det de kallar "århundraden av misskötsel" ska få de fyra miljoner röstberättigade att välja självständighet i september.

I dagsläget vill 40 procent fortsätta tillhöra unionen, medan 30 procent är för självständighet.

Självständighetssidan hävdar att det vore intressant ekonomiskt att bryta sig loss. Huvudorten Edinburgh är Europas tredje största finanscentrum och Skottland är en av Europas största turistdestinationer. Dessutom är riksdelen EU:s största olje- och naturgasproducent.

Enligt ledaren för Skotska nationalpartiet Alex Salmond vill man fortsätta tillhöra EU, en viktig fråga för whiskeyproducenten Diageo.

Det främst frihandelsavtalen som företaget är beroende av.