Extrem hetta, torka som allvarligt skadar jordbruket och omfattande skogsbränder. Juli 2018 blev den varmaste månad som SMHI någonsin har uppmätt. Det går inte att säga att enstaka extrema väderfenomen beror på klimatförändringarna, men däremot tror sig forskarna nu kunna säga att sannolikheten för sådana händelser ökar. Forskarna inom projektet World Weather Attribution, menar att sannolikheten för extrem hetta i den här delen av världen har mer än fördubblats till följd av klimatförändringarna.

Skogsbränderna påminner om att stubinen är tänd – vi kan ha högst 20 år på oss att genomföra den dramatiska omställning som krävs för att förhindra att växthuseffekten exploderar okontrollerbart.

Snabba och mycket kraftfulla åtgärder krävs för att minska utsläppen av växthusgaser. Men det är inte det som sker, vare sig internationellt, eller i Sverige. Minskningen av koldioxidutsläppen som uppkommer i Sverige har istället stannat av de senaste åren. Räknar man på utsläppen från allt som konsumeras i Sverige så har utsläppen till och med ökat sedan början av 1990-talet, när man började räkna. Världen som helhet slog nytt utsläppsrekord 2017.

I första hand ligger ansvaret hos de stora företag som dominerar ekonomin, som arbetar enligt principen ”business as usual”. När alla resurser borde satsas på bättre hushållning, mindre resursförbrukning och ökad återvinning är företagens helt dominerande mål ökad försäljning och högre avkastning. För att bara ta ett exempel bland många, den genomsnittliga vikten på en personbil i Sverige har ökat med 200 kilo sedan år 2000. Produktionen av dessa extra kilo stål, aluminium, plast med mera motsvarar några miljoner ton i ytterligare CO2-utsläpp.

I andra hand vilar ansvaret på de politiker från både den sittande och den föregående regeringen som inte på allvar vågar ta strid mot näringslivets makthavare. De förslag som hittills lagts är tandlösa och lägger ansvaret på individen att ”konsumera bort” utsläppen. De uteblivna resultaten talar sitt tydliga språk.

Det behöver inte vara så. Det finns en rad åtgärder som skulle ge tydliga resultat när det gäller att minska utsläppen. Några exempel: Utsläppsdeklarera alla planerade husbyggen – hus som orsakar stora utsläpp går bort. Satsning på kommunala bilpooler till självkostnadspris för att minska behovet av egen bil. Krav på att bilar, elektronik med mera ska vara fullt ut återvinningsbara och pantsystem för att säkra att de lämnas till återvinning. Bygg Norrbotniabanan – rusta upp, bygg ut och subventionera kollektivtrafiken. Lägg om skogsbruket från utdikade lättantändliga monokulturer till hållbara blandskogar. Satsa på allvar på att ställa om till hållbar, ekologisk och nära matproduktion.

Det gemensamma för dessa förslag är att de krockar med storföretagens intressen, som inget av de etablerade partierna är beredda att utmana. Rättvisepartiet Socialisterna vill göra det och mer – vi deltar i bygget av en kämpande miljörörelse och för fram behovet att, hand i hand med arbetare och andra sociala rörelser, ta strid för att ersätta dagens ekonomiska system grundat i ohållbar vinstjakt med socialism: en gemensamt ägd, demokratiskt planerad ekonomi där människors behov i samklang med naturen står i centrum.