Det började strax innan klockan 19 på tisdagskvällen och pågick som intensivast under 1,5 timmes tid. Det var den 10-15 meter tjocka skiljeväggen mellan Kaptensgropen och den under tisdagsmorgonen nybildade Fabiangropen som rasade och processen fortsatte även i perioder under natten. Raset var mer dramatiskt än när takskivan blockade upp och förde med sig stora dammoln och höga ljud.

Fabiangropen har nu vidgats till en enhetlig grop med Kaptensgropen och uppifrån ser man nu en öppning i stället för två. Enligt LKAB sker processen enligt förväntat scenario. Väggen och de rester av takskivan som ännu finns kvar kommer att fortsätta blocka upp tills kanterna är lodräta har geologer förutspått.

LKAB:s informatörer i Malmberget - Mauritz Magnusson och Maritha Mossberg satte sig i en helikopter vid tiotiden för att ge sig upp och inspektera området.