För ett och ett halvt år sedan blev Torborg Chetkovich vd i det nybildade statliga aktiebolaget Swedavia vars verksamhet, landets statligt ägda flygplatser, övertogs från Luftfartsverket.

Torborg Chetkovich hade då en gedigen erfarenhet av att leda verksamheter inom transportsektorn. Hon hade sett till att tågen rullat på SJ, på tunnelbanan och busstrafiken i Stockholm.

- Jag har jobbat med allt som rör sig, nu var det dags för flyg, säger hon och skrattar.

- Det här med flyg är spännande. Jag ser fram mot en process att göra något bra.

Swedavia har ökat fokus på resenärerna och att de ska bli nöjda inte bara med flygresan utan också vistelsen på flygplatsen.

Under de senaste åren har flygtrafiken i Sverige ökat.

Luleå passerade under 2011 för andra gången genom tiderna en miljon passagerare och ökningen fortsätter.

- Luleås rekord under 2011 var en mycket positiv utveckling men vi har sett bra siffror på de andra flygplatserna också. Fyra av flygplatserna satte rekord. Både inrikes och utrikes har ökat. Fler och fler väljer flyget.


Ett orosmoln på flyghimlen är det miljötillstånd som gäller på det stora svenska navet Arlanda och som också påverkar trafiken till och från Norrbotten. Swedavia men också ledande företrädare i Norrbotten vill ha ett nytt och generösare miljötillstånd för Arlanda så att inte flygtrafiken minskar.

"För oss norrbottningar skulle nedskärningar på Arlanda att leda till kraftiga begränsningar för vår egen tillgänglighet" skriver bland andra landshövding Per-Ola Eriksson, landstingsrådet Kent Ögren och kommunalråden i Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns kommuner.

- Det är viktigt med bra flygkommunikationer eftersom vi har långt till våra exportmarknader, säger Torborg Chetkovich.

I Arlandas miljöprövning ingår också utsläpp inte bara från flygtrafiken utan också den till och från flygplatsen, alltså bussar, bilar och tåg.

- Målet är att vi år 2020 ska ha noll procents utstläpp från vår verksamhet, alltså exklusive flygtrafiken. Det som måste bli bättre är kollektivtrafiken. Det är viktigt att jobba offensivt med vårt miljöarbete.


Torborg Chetkovich delar upp miljöproblematiken i två delfrågor:

- Det är framförallt två villkor i det nuvarande tillståndet som skapar problem. Det ena är att kurvade inflygningar ska tillämpas från och med 2018 enligt beslut från början av 90-talet. Idag vet vi att tekniken inte kommer att vara tillgänglig fullt ut 2018. Konsekvensen blir att Arlanda tvingas att kraftigt reducera kapaciteten på bana 3.

- Det andra handlar om Arlandas unika utsläppstak som inkluderar biltrafiken. Det är inte flyget som är orsaken till att utsläppsnivåerna ökar, utan vägtrafiken till och från flygplatsen. Arlanda har kraftigt minskat sina egna utsläpp sedan 1990 trots att antalet resenärer ökat. Men prognoserna visar att flygplatsen redan 2015 kommer att bli tvungen att dra ner på flygtrafiken på grund av utsläppstaket.