Vi uppskattar att den nya politiska ledningen i Boden beslutat att göra ett omtag avseende skolor i glesbygd, men vi ser även ett stort behov av att se över skolutredningen i sin helhet. I och med köpet av Garnisområdet finns nya spännande möjligheter för att skapa kreativa skolmiljöer utan gigantiska investeringar. Området ligger dessutom perfekt till med närhet till bostäder i centrala stan.

Före detta vårdhögskolan ligger inom Garnisområdet. Här finns redan ett stort antal klassrum, en sporthall en aula och mycket annat användbart som med smärre ombyggnationer skulle ge plats för ett växande elevunderlag från skolstart till dess eleverna fullföljt grundskolan.

Vår förhoppning är att man tar in Garnisområdets lokalbestånd i utredningen och förutsättningslöst tittar på hur skollokalerna kan användas på bästa sätt utan att ytterligare belasta kommunmedborgarna med nya dyrbara investeringar i en redan dålig ekonomi med stora underskott.