Projektet i kvarteret Katten drivs av Folkets energihus AB (se faktaruta) men nu verkar det som att projektägarna ledsnat och kommit till vägs ände.

När byggplanerna presenterades för första gången för fyra år sedan fanns planer på ett 40 våningar högt hus, ett Luleås svar på Malmsö ”Turning Torso”.

Nästan omedelbart blev det backning från stadsbyggnadskontoret som ansåg att 40 våningar var för högt.

Artikelbild

Kommunalrådet Karl Petersen önskar en annan form på 15-vånin garnashuset.

Ett nytt förslag arbetades fram med ett 15 våningar högt hus.

Från 40 till 15 våningar, men...

På bottenplanet skulle Folkets husföreningen hålla till, det skulle finnas bostäder och kommersiella lokaler i huset.

Också detta fick tummen ner av stadsbyggnadskontoret som tyckte att 15 våningar var för högt med tanke på hur de omgivande bebyggelsen såg ut.

Artikelbild

| Mats Jakobsson är besviken på kommunen. Två miljoner har satsats i projektet på Kvarteret Katten.?Foto: Göran Ström

Mats Jakobsson låter besviken när NSD får tag i honom.

– Vi lägger ner. Projektet ligger på is tills vidare. Vi har hållt på och kämpat i fyra år. Från 40-våningshus till 15 våningar. Ärendet kom tillbaka efter samrådssynpunkter. Vi har omarbetat förslaget.

Artikelbild

I det senaste anvisningen från stadsbyggnadskontoret hade antalet lägenheter minskat drastiskt.

– Vi tappade 60 lägenheter och hade bara 40 kvar. I vårt förslag hade vi 100 lägenheter, 2 000 kvadratmeter kontor och parkeringsplatser. Vi har satt två miljoner i projektet utan att komma längre. Nu lägger vi det hela på is, i första hand i ett år.

Artikelbild

Brev till kommunstyrelsen

Mats Jakobsson tycker det är synd och skam att planerna gått i stå.

– Det är en djäkla bra tomt. Folk vill bo i centrum, man vill gå på restauranger.

I ett brev till kommunstyrelsen i fredags (se nedan) ger Mats Jakobsson, vd i Folkets Energihus AB, och Ulrika Lundberg, ordförande i Folkets Energihus AB, sin syn på det hela.

Kommunalrådet Karl Petersen kommenterar skrivelsen på följande sätt.

– Vi har en inställning att man kan bygga 12 till 15 våningar högt men då måste fastigheten också passa in i själv miljön rent arkitektoriskt, det måste stämma in i stadsbilden. Vi kan inte ha ett 15 våningar högt hus och är hur tjockt och brett som helst. Dom är välkomna att bygga huset men då får de bygga på ett annat sätt. Det måste stämma med de förutsättningar som finns för kvarteret. Hur estetiskt ser det ut?

– Våra tjänstemän har gjort ett bra arbete som tycker att fastigheten kan byggas litet smidigare. Ska det byggas så ska det vara rätta proportioner.