Kirunaföretaget Frigeo har utvecklat en frysteknik där förorenade sediment stabiliseras på plats för att sedan lyftas bort i frusen form. Företaget har tidigare använt tekniken vid bärgningen av det nedskjutna flygplanet DC-3 i Östersjön.
Lite föroreningar
Företaget har under åren utvecklat sitt koncept och under senhösten 2008 fick man i uppdrag att sanera förorenade bottensediment i Sundsvallsbukten. Kvicksilverförorenad havsbotten frystes ned till minus 25 grader för att sedan plockas upp i isblock. 3 000 ton sediment lyftes upp.
- Vi sprider lite föroreningar när vi muddrar, vattnet grumlas inte när lyften sker, säger Frigeos verkställande direktör, Mats-Johan Rostmark.
Gamla utsläpp
I dagsläget arbetar företaget med två projekt i Stockholmsområdet. Mats- Johan Rostmark hoppas också att frystekniken kan användas vid saneringen av Ala Lombolo i Kiruna. Sjöns bottensediment rymmer omkring 200 kilo kvicksilver som gamla utsläpp från LKAB och Folktandvården förorsakat.
- Vi har sneglat på Ala Lombolo ända sedan vi startade företaget, säger Mats-Johan Rostmark.
Kiruna kommun har tillsammans med länsstyrelsen utrett Ala Lombolo i en huvudstudie under åren 2006- 2008. Ärendet har blivit mer brådskande de senaste åren då gruvsprickorna kryper allt närmare sjön.
Den åtgärd som förordas i huvudstudien är att de förorenade sedimenten muddras, avvattnas och sedan deponeras. Det är dock inte förordat vilket slags muddring som ska användas.
- Det är i så fall sugmuddring eller frysmuddring, säger projektets beställarombud Charlotta Jannok, Kiruna kommun.
Saknas pengar
Dilemmat är att sjöbotten också hyser drygt 17 000 spränggranater som försvarsmakten dumpade på 1950-talet. Försvarsmakten har undersökt möjligheterna att ta upp granaterna, men bärgningen har skjutits på framtiden. En orsak är att det saknas pengar.
I huvudstudien står det att ammunitionen är instabil och kan detonera vid yttre påverkan eller frysning vilket förutsätter att den bärgas innan en sanering kan påbörjas. Kommunstyrelsen har gett projektet i uppdrag att se hur man ska gå vidare i arbetet med Ala Lombolo.