Lars Törnman skrev på sin avskedsansökan som partiets ordförande när omröstningen var klar och lämnade sedan mötet.
Redan under måndagen kommer han att söka medlemskap i Socialdemokraterna.
- Det är i alla fall bra att vi har kommit till ett avslut. Jag kan bara önska Kirunapartiet framgång i fortsättningen, säger han.
Alliansen kan bestå
Ytterligare sju Kirunapartister i kommunfullmäktige går också över till Socialdemokraterna. Magnus Stålnacke kommer att vara partilös även i praktiken och Vera Tapani blir den enda Kirunapartisten kvar i fullmäktige.
Därmed stöds Socialdemokraterna av 25 av 45 ledamöter i fullmäktige.
- Vår bedömning är att alliansen kommer att kunna bestå och att vi inte behöver göra om några val, säger förre Kirunapartisten Arne Kaati.
Hur det blir i praktiken är en annan sak. Nu faller uppgörelsen i alliansen och Socialdemokraterna har inte slagit fast någon linje för hur man ska gå vidare.
En veckas ovisshet
Först om en vecka ska Socialdemokraternas verkställande utskott sätta sig och försöka bena ut den nya situationen.
Under tiden lever Kirunapartiet vidare under nytt styre. De som ska driva partiet vidare stannade kvar efter omröstningen i går.
Henry Emmoth är en av tre som är kvar från den gamla styrelsen. Han accepterade också att bli Kirunapartiets nya ordförande.
- Jag har jobbat för samverkansprocessen hela tiden, men jag respekterar också demokratiska beslut. Och det finns uppenbarligen krafter som vill att Kirunapartiet ska vara kvar, säger han.
Valrörelsen i sikte
Hans analys är att viktiga frågor som sjukhusfrågan och stadsflytten har kommit i skymundan och Kirunapolitiken har kommit att handla om en maktpositionering.
- Och nu straffar medlemmarna i partiets ledning, säger Henry Emmoth.
Suppleanterna ersätter de ordinarie styrelseledamöterna som lämnar Kirunapartiet. Därmed behövdes bara två nya namn väljas in i styrelsen; Anders Hultbro och Thomas Farelind.
- Vi kommer att bedriva en bra valrörelse och jag tror på många nya medlemmar. Nya Kirunapartiet kommet att bli starkt, säger Thomas Farelind.