Ormen långe kallställdes till stora delar i slutet av 1990-talet och lägenheterna var snart förstörda av fukt och mögel.
Under många år har bygganden stått nedsläckt och spridit lukt och ohyra till de boende i de friska delarna av byggnaden.
Försattes i konkurs
För många Svappavaarabor var det ett efterlängtat besked som kom i april 2009 att den sjuka delen av Ormen långe ska rivas.
Projektet har dock drabbats av förseningar. Bland annat har det företag som vann upphandlingen försatts i konkurs och budet gick till företaget med näst lägst anbud.
Kirunabostäder har därför begärt att Kiruna kommun ska skjuta till ytterligare 757 000 kronor för projektet.
Men rivningsarbetena har kunnat starta ändå och utförs nu av nio personer från företaget Råd som också genomförde rivningarna av Terrassenhusen i Kiruna i våras.
De har flyttat en av de stora rivningskranarna till Svappavaara medan den andra har transporterats tillbaka till Stockholm.
Ännu har kranen inte satts i arbete på och konturerna av den mäktiga byggnaden är i det närmaste intakt. För tillfället håller man på att montera ned balkongerna.
Tankar om nybygge
Invändigt har det hänt desto mer.
- Vi har redan rivit ut alla inventarier. Asbestgrabbarna är inne och jobbar just nu, säger platschefen Pentti Hietala.
Råd har i sin tur anlitat NCC för att bygga en ny fasad på den nya gaveln. Hela rivningsarbetet är beräknat att ta fyra månader.
Det finns lösa tankar om att bygga upp något nytt på samma plats.
- Infrastrukturen finns ju redan i backen. Vi hoppas att LKAB eller någon annan intressent ska bygga nu när det behövs lägenheter i Svappavaara igen. Vi är också redo att medverka från kommunens sida, säger kommunalrådet Lars Törnman (S).